Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Doktorandanställning med inriktning mot medicinsk vetenskap inom Umeå universitetets Företagsforskarskola

Vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun

Att falla är den vanligaste orsaken att skada sig vid hög ålder. Det finns idag starkt vetenskapligt stöd för att träning av balans och styrka minskar fallrisk och fallrelaterade skador. Tyvärr känner få äldre till hur de ska träna för att förebygga fall och fler behöver få kunskap om och stöd i att regelbundet utföra sådan träning. Det aktuella projektet är en del i ett flerårigt forskningsprojekt. I en tidigare fas av projektet utvecklades en applikation Säkra steg tillsammans med äldre personer och forskare från olika områden. Med Säkra steg kan den äldre användaren på egen hand, eller med hjälp, skapa sitt träningsprogram med hänsyn till egna önskemål och behov. I nästa fas av projektet ska vi i en nationell studie undersöka om fallolyckor bland äldre över 70 år minskar av träning med stöd av Säkra steg. I Östersunds kommun ska vi också utveckla och utvärdera olika sätt att introducera träning på för att nå ut till så många äldre som möjligt. Vi kommer även att utvärdera programmets kostnadseffektivitet. Både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kommer att användas i forskningsprojektet.

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation:

Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, i detta fall Östersunds kommun. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha en tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet varierar för varje ämnesinriktning och finns specificerade i ämnesinriktningens studieplan för utbildning på forskarnivå och i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap.

För det aktuella projektet krävs god kunskap i svenska språket. Det är meriterande att ha arbetat med äldre personer samt att ha erfarenhet eller intresse av projekt inom e-hälsa. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot.

Villkor

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Övriga upplysningar

Doktoranden kommer huvudsakligen att ha sin verksamhet förlagd till Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun där det dagliga arbetet kommer att ske. Regelbundna vistelser vid Umeå universitet krävs i samband med kurser, seminarier och för samverkan med andra doktorander och forskare.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Din ansökan ska innehålla

  • Ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställninen
  • Styrkt CV
  • Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven
  • Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete
  • Namn och kontaktinformation på minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag: 30 april 2018.

Tillträdesdag: 2018 09 01 eller enligt överenskommelse

Löneplacering/typ av tjänst: Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Närmare upplysningar: lämnas av Med Dr Marlene Sandlund, tfn 090-786 95 30. E-post marlene.sandlund@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-580-18
Kontakt
  • Med dr Marlene Sandlund, 090-7869530
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-03-29
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb