Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor i Museologi

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar globala utmaningar och digital humaniora.

Huvudområdet museologi utlyser en anställning som postdoktor med inriktning mot museiutställningen som arena för upplevelse och meningsskapande. Museologi som forskningsämne studerar människans och samhällets relation till kultur- och naturarvet. Som framgår av ämnesnamnet utgår museologin ofta från just museet som en arena för olika värderingar och aktiviteter, vilket i sin tur är kopplat till begreppet kulturarv. Museiverksamhet handlar om historiebruk och om hur och varför det bevaras och visas historiska lämningar och miljöer. Eftersom förståelsen för detta inte kan begränsas till enbart museet som institution, är en museologisk analys oftast bred och mångfacetterad med inslag av idéhistoria, kulturanalys, filosofi etc. Museologi är därmed ett tvärvetenskapligt ämne som använder men också påverkar många andra ämnen inom både humaniora och samhällsvetenskap. Museologin har utvecklas som ämne i ett internationellt sammanhang, huvudsakligen från 1970-talet och framöver. Huvudfokus för forskningen i museologi vid Umeå universitet har riktats mot tingens museala betydelser, samt museiutställningen som arena för meningsskapande.

I linje med detta sker nu en förstärkning av forskningsområdet i samband med utlysningen av denna postdoktor i museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Den person som anställs kommer att ingå i ett mindre team av forskare och lektorer, men med anledning av museologins tvärvetenskapliga karaktär finns goda möjligheter att utveckla samverkan med andra forskningsmiljöer.

Behörighet och bedömningsgrunder
För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen i museologi  eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ämnet, och som inte har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (till exempel sjukdom och föräldraledighet).

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet. Särskilt meriterande är forskning som har behandlat museet som arena för kommunikation och meningsskapande. Goda kunskaper i svenska, avseende både tal och skrift, är ett krav.

Villkor för anställningen
Anställning som postdoktor avser forskningsarbete på heltid i två år och aktivt deltagande i ämnets forskningsaktiviteter. Hög närvaro i miljön är ett krav. Anställningen är placerad i Umeå.

 Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:

  • Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för tjänsten och redogör för sina kvalifikationer 
  • CV (med komplett publikationslista)
  • projektbeskrivning (max fem sidor)
  • examensbevis
  • fem publikationer som den sökande önskar åberopa
  • namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet. 

Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20180901
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-158-18
Kontakt
  • Kerstin Smeds, professor, +46 90-786 62 63 kerstin.smeds@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-22

Tillbaka till lediga jobb