Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vikarierande universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård

Institutionen för socialt arbete söker nu en vikarierande universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för en visstidsanställning under perioden 2018-01-01--2018-09-30. Tillträde kan ske efter överenskommelse dock senast 2018-01-01.
Anställning är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i socialt arbete. Undervisningen omfattar alla nivåer inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på socionomprogrammet, institutionens magister- och masterprogram samt vidareutbildning av yrkesverksamma socionomer, fristående kurser och annan utbildning institutionen bedriver. I arbetsuppgifterna ingår också kursansvar och kursadministration. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för arbetet. En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att medverka i institutionens forskningsprofiler samt att delta i arbetet med att utveckla forskning genom att bland annat söka extern finansiering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i socialt arbete. Även den som avlagt doktorsexamen i annat ämne men som har relevant fördjupning mot socialt arbete kan komma att bedömas som behörig.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunder vid urvalet är graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av behörighet läggs störst vikt vid graden av vetenskaplighet och pedagogisk skicklighet. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor vikt som prövningen av vetenskaplighet.

Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras.

Ytterligare bedömningsgrunder är dokumenterad administrativ skicklighet som är relevant för anställningen, relevant yrkesskicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete. Meriterande är yrkeserfarenhet av socialt arbete. undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen också höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet.

 Verksamhetens mål och huvudsakliga arbetsuppgifter

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida www.socw.umu.se

Ansökan

Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Umeå universitets anställningsordning,

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1-1-851-16-korrigering-punkt-4-3-inkl-bilagor.pdf.  

Särskilda anvisningar för ansökan till lärare finns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida,

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/anvisning-for-ansokan/anvisningar-till-ansokan-far-lararanstallningar-150219-webben-version-2.pdfAnställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1791-17
Kontakt
  • Lars Evertsson, 090-786 5543
  • Lennart Sauer, 072-2066191
  • Anna-Lena Perdahl, 090-786 7106
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-26
Sista ansökningsdag 2017-11-20

Tillbaka till lediga jobb