Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete utlyser en eller flera anställningar som universitetslektor i socialt arbete. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. Vid samhällsvetenskaplig fakultet tilldelas universitetslektorer 20% kompetensutvecklingstid och för lektorer med docentkompetens tilldelas för närvarande 30% kompetensutvecklingstid.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning, examination, kursadministration samt kursansvar på grund, avancerad och forskarnivå vid institutionen för socialt arbete. Viss undervisning kan ske inom uppdragsutbildning. Undervisningen kan omfatta både campus- och nät/distanskurser. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men viss undervisning kan ske på engelska. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet. En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att medverka i institutionens forskningsprofiler samt att delta i arbetet med att utveckla forskning genom att bland annat söka extern finansiering.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt högskoleförordningen 4 kap. 4§ och Umeå universitets anställningsordning är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna
Särskilt meriterande är doktorsexamen i socialt arbete. Även den som avlagt doktorsexamen i annat ämne men som har relevant fördjupning mot ämnesområdet socialt arbete kan komma ifråga. Bedömningsgrunder vid  urvalet är främst graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet där dessa ges lika vikt vid bedömningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom ämnesområdet socialt arbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom ämnesområdet socialt arbete, pedagogiskt utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om motsvarande meriter åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas ska dessa redovisas och styrkas.

Ytterligare bedömningsgrunder är dokumenterad erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag inom högskola/universitet, dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete samt dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Av dessa ytterligare bedömningsgrunder ska erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag ges störst meritvärde följt av yrkeserfarenhet av professionellt socialt arbete, därpå följer dokumentera erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.  

Om institutionen för socialt arbete
Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, http://www.socw.umu.se/.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Behörighets- och bedömningsgrunder samt anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

 

 

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1754-17
Kontakt
  • Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se, 090-786 71 06
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb