Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Umeå universitet söker två postdoktorer inom ett tvärvetenskapligt funktionshinderprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet. Anställningarna omfattar vardera två år (100%) och avser forskning på nutida förhållanden av relevans för projektet. Sista ansökningsdag är 2016-11-04.

Projektpresentation  

Anställningarna finansieras under två år (100%) inom ett projekt, som leds av Lotta Vikström, med excellensmedel från Europeiska forskningsrådet: European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovative programme, ”DISLIFE Liveable disabilities: Life courses and opportunity structures across time” (Consolidator Grant Agreement No. 647125).

Båda tjänsterna är placerade vid Institutionen för idé- och samhällsstudier med tillträde från 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse. Anknytning till annan forskningsmiljö vid Umeå Universitet kan bli aktuell beroende på de utvalda kandidaternas forskningsbakgrund.

För att synliggöra hur olika funktionsnedsättningar och samhällsstrukturer påverkar människors delaktighet i samhället undersöker DISLIFE-projektet fyra teman: (1) hälsa och dödlighet; (2) utbildning och arbetsmarknad; (3) partnerskap och familj; (4) sociala aktiviteter inom fritidsstrukturer (kultur, sociala medier, idrott). Projektet samlar forskare från olika discipliner som tillämpar livsförlopps- och genusperspektiv och genomför såväl kvantitativa som kvalitativa analyser.

För mer information om DISLIFE-projektets forskningsteman, se följande länkar :

DISLIFE webbsida: http://www.idesam.umu.se/forskning/forskningsprojekt/dislife

Närmare presentation av projektets forskningsteman: http://www.idesam.umu.se/digitalAssets/176/176317_moredislifesubm1_160211.pdf

Arbetsuppgifter

De båda postdoktorerna ska i huvudsak bidra till DISLIFE-projektet genom att bedriva funktionshinderforskning på nutida förhållanden som är av relevans för något/några av projektets fyra forskningsteman. Vissa administrativa uppgifter kan förekomma. Sökande förväntas studera DISLIFE-projektet närmare när ansökan skrivs (se webbsidor ovan). Projektets tvärvetenskaplighet innebär att sökandes vetenskapliga bakgrund och forskningsplan kan omfatta olika ämnesområden/discipliner.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är sökande som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger (t.ex. sjukskrivning, föräldraledighet). Doktorsexamen kan vara baserad på skilda ämnen/discipliner och behöver inte omfatta funktionshinderforskning, men tidigare meriter ska vara relevanta för sökandes forskningsplan och bidra till DISLIFE-projektet.

I bedömningen läggs stor vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering och särskilt stor vikt vid forskningsplanen. Sökande ska ha integrerat sin forskningsplan med något/några av DISLIFE-projektets fyra forskningsteman avseende funktionshinder och nutida förhållanden (se ovan). Förmågan att bidra till DISLIFE-projektet bedöms även utifrån kandidatens skriftliga och muntliga färdigheter på både svenska och engelska samt förmågan att arbeta självständigt och i grupp.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument:

  1. Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för tjänsten och redogör för sina kvalifikationer och forskningsbidrag till DISLIFE-projektet (1-2 s)
  2. Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsrådsmedel, forskningssamarbeten)
  3. Publikationslista med bilagda kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
  4. Forskningsplan som redogör för studiens mål, metoder, data och teorier i relation till forskningsläget och till DISLIFE-projektet (5-7 s)
  5. Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro, och vara inkommen senast 4 november 2016.

Övriga upplysningar

Respektive postdoc-anställning är på 100% i två år med tillträde 1 januari 2017 eller enligt ök. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds någon av de båda tjänsterna.

Närmare upplysningar om anställningarna lämnas av projektledare, Professor Lotta Vikström (090-7866266, lotta.vikstrom@umu.se), eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se).

Information om Institutionen för idé- och samhällsstudier återfinns här: http://www.idesam.umu.se/

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-01-01 eller enl ök.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1174-16
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, Jonas.Nilsson@umu.se 090-786 99 90
  • Lotta Vikström, professor, Lotta.Vikstrom@umu.se 070-588 73 83
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-09-22
Sista ansökningsdag 2016-11-04

Tillbaka till lediga jobb