Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digitala metoder

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar globala utmaningar och digital humaniora.

Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap utlyser en anställning som postdoktor med inriktning mot utveckling av digitala metoder. Forskningsämnet är valfritt, men förutsätter en metodmässig inriktning på datorstödd analys. Olika former av datorstödda, digitala metoder för humanistisk och samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion är idag ett svar på att alltmer forskningsempiri kan inhämtas och analyseras digitalt. Generellt föreligger emellertid en brist på digitala metoder inom kultur- och medievetenskaper. Ett metodologiskt problem är svårigheten att vetenskapligt producera, eller rentav få tag på relevant data, ett annat hur och med vilken programvara den bör analyseras. Forskning som använder sig av olika slags digitala metoder för att analysera medier som data framstår dock som alltmer angeläget både för den historiska och mer samtidsorienterade medie- och kulturforskningen. Det kan exempelvis handla om att ta fram statistik av nätbaserad medieanvändning genom digitalt orienterade tillvägagångssätt, något som i takt med att digitalisering av kulturarvfortsätter även gäller äldre inskannande medieformer.

För närvarande sker därför en förstärkning av medieforskning inom det digitala metodområdet på Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Flera pågående forskningsprojekt använder sig av digitala metoder, och den person som anställs kommer att ingå i en forskargrupp med fokus på digital metodutveckling. Denna forskningsmiljö är under uppbyggnad och det finns stora möjligheter att vara delaktig i utformandet av verksamheten.

Behörighet och bedömningsgrunder
För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen och som inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet. Särskilt meriterande är forskning som använt sig av digitala metoder.

Villkor för anställningen
Anställning som postdoktor avser forskningsarbete på heltid i två år och aktivt deltagande i ämnets forskningsaktiviteter. Hög närvaro i miljön är ett krav. Anställningen är placerad i Umeå.

 Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:

 • personligt brev
 • CV (med komplett publikationslista)
 • projektbeskrivning (max fem sidor)
 • examensbevis
 • fem publikationer som den sökande önskar åberopa
 • namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. 

Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20170101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1127-16
Kontakt
 • Karin Ljuslinder, prefekt, , 090-7867948
 • Pelle Snickars, professor,, 090 786 96 54
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-09-16
Sista ansökningsdag 2016-10-10

Tillbaka till lediga jobb