Logotyp för Umeå universitet

Ansök till Postdoktor i fri konst


1. Är du idag anställd på Umeå universitet? *

  •  Ja
  •  Nej

2. Var såg du först annonsen av den lediga anställningen? *

  •   Umeå universitets externa webb
  •   Umeå universitets interna webb (Aurora)
  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Euraxess
  •   Annat?

3. Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdokanställningen. Den ska innefatta problemformulering, frågeställning samt tidsplan. *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 1 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

4. CV - curriculum vitae *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 1 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

5. Komplett publikationsförteckning *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 1 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

6. Dokumentation av utställningar eller andra relevanta forskningsresultat *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 5 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

7. Vidimerade kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis liksom en kurslista med betygsutdrag *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 5 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

8. Doktorsavhandling *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 1 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

9. Dokumenterad pedagogisk skicklighet vilket visas med t ex rekommendationsbrev, kursutvärderingar etc *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 5 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

10. Namn och kontaktuppgifter till tre vidtalade referenspersoner *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 1 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel