Logotyp för Umeå universitet

Ansök till Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik


1. Är du idag anställd på Umeå universitet? *

  •  Ja
  •  Nej

2. Var såg du först annonsen av den lediga anställningen? *

  •   Umeå universitets externa webb
  •   Umeå universitets interna webb (Aurora)
  •   AF Platsbanken
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Indeed
  •   Euraxess
  •   Annat?
Använd vår mall/ansökningsformulär och ladda upp denna som CV ovan.
Det är viktigt att den sökande följer dessa anvisningar då det bidrar till att Anställningskommittén och sakkunniga ska kunna göra en rättvis bedömning. Notera att ansökningar är offentliga handlingar.


Se anvsiningar för redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig skicklighet(pdf)

Mall för ansökan (word)

3. Kopior av relevanta examensbevis *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 10 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

4. Kopior av forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 5 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel

5. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Application form") *

Accepterade filtyper:  pdf, txt, rtf, docx, doc, odt
Uppladdade filer 0 / 15 (Minst antal filer: 1)
Ladda upp Filuppladdning pågår
Titel
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat CV: Ladda ner
Ladda upp Filuppladdning pågår eller
Bifogat personligt brev: Ladda ner