Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Inom denna anställning får du möjligheten att bedriva forskning inom matematikdidaktik, både inom ett pågående projekt vid institutionen och med projekt som initieras av dig själv.

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både forskning och utbildning. Vid institutionen bedrivs forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap samt utbildning inom i första hand lärarutbildningarna. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik och bedömning för lärande. NMD har trivsamma lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Som postdoktor i matematikdidaktik kommer du att ingå i Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer. I denna miljö finns bland annat följande forskningsinriktningar: Problemlösning och resonemang, Formativ bedömning samt Språk och kommunikation.

Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att bedriva forskning, men även undervisning kan ingå (upp till 20 % av heltid). En del av tiden (ca 30-50 % av heltid) kommer arbetet att ske inom ett pågående forskningsprojekt (se beskrivning nedan). Inom anställningen ges också möjlighet att under övrig tid genomföra egna forskningsaktiviteter, till exempel driva egna forskningsstudier, initiera nya samarbeten, söka forskningsmedel, färdigställa redan genomförda studier eller eventuellt handleda doktorander. Som postdoktor förväntas du även att delta aktivt inom institutionens forskningsmiljö.

I anställningen ingår att under en del av tiden (ca 30-50 %) arbeta inom ett pågående forskningsprojekt under ledning av Magnus Österholm och Ewa Bergqvist som driver en matematikdidaktisk forskargrupp kring språk och kommunikation. Forskningsprojektet finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och fokuserar på elevers (brist på) förståelse av matematiska texter. Projektet ska undersöka hur egenskaper hos matematiska texter kan anpassas för att förbättra elevernas förståelse, genom att undersöka olika typer av texter, såsom förklarande texter och uppgiftstexter samt texter som har primärt fokus på begrepp eller procedurer. Projektet ska också undersöka vilka typer av lässtrategier elever kan använda för matematiska texter för att förbättra deras förståelse, där bland annat ögonrörelser vid läsning av matematiska texter kommer att undersökas. Mer information om projektet.

Kvalifikationer

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker dig med en doktorsexamen i matematikdidaktik, i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik eller i annat närliggande ämnesområde. Eftersom forskningsprojektet innebär datainsamling i svensk kontext finns ett krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.

Vetenskaplig skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion. Allmänna bedömningsgrunder i övrigt är grad av självständighet och god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet utöver detta som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det är meriterande, men inget krav, med erfarenhet av forskning med inriktning mot aspekter av språk och kommunikation.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av varför du är intresserad av denna anställning, inklusive en beskrivning av hur dina erfarenheter passar för att jobba i det pågående forskningsprojektet samt en plan för annan forskningsaktivitet inom anställningen (max två sidor)
 • CV/meritförteckning
 • Publikationslista
 • Kopia av doktorsexamensbevis, eller dokumentation som visar beräknat datum för doktorsexamen, samt andra relevanta intyg eller dylikt
 • Kopia av doktorsavhandlingen
 • Kopior av maximalt 3 egna vetenskapliga arbeten särskilt relevanta för denna anställning
 • Namn och kontaktinformation till två referenspersoner
 • Övriga handlingar du vill åberopa

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi.

Sista ansökningsdag är 2024-06-10.

Tillträde enligt överenskommelse.

Kontakt

För mer information kontakta prefekt Ewa Bergqvist, ewa.bergqvist@umu.se, 090-786 94 76, projektledare Magnus Österholm, magnus.osterholm@umu.se, 090-786 71 31, eller ordförande för rekryteringsgruppen Björn Palmberg, bjorn.palmberg@umu.se, 090-786 58 24.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-815-24
Kontakt
 • Björn Palmberg, 090-7865824
 • Ewa Bergqvist, 090-7869476
 • Magnus Österholm, 090-7867131
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-10

Tillbaka till lediga jobb