Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Entreprenörskapssektionen på enheten för Företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en postdoktor. Anställningen sker i samband med ett forskningsprojekt om legitimeringsprocesser i den gröna omställningen i norra Sverige. Arbetsuppgifterna innebär bland annat insamling och analys av kvalitativa data samt författande av vetenskapliga rapporter.

Om forskningsmiljön

Du kommer att bli del av ett forskningsprojekt som sker i nära samarbete med omgivande 
näringsliv och samhälle. Projektet leds av Professor Norbert Steigenberger och ingår i 
entreprenörskapssektionen, en produktiv forskningsmiljö, där olika ämnesområden inom
entreprenörskap och hållbarhet studeras. Forskarna i sektionen har publicerat sig i ledande tidskrifter samt presenterar kontinuerligt sin forskning på ledande konferenser runtom i världen. 

Forskningsprojektet som du kommer att bli en del av är ett samarbete mellan flera forskare på entreprenörskapssektionen och andra samarbetspartners, där vi utforskar hur entreprenörer, som ofta hamnar i skuggan av större aktörer, kan skaffa ”grön” legitimitet i den gröna omställningen i norra Sverige. Projektet baseras på kvalitativa data den valda kandidaten skall främst bidra till att jämföra olika entreprenörers strategier för att skaffa sig legitimitet. 

Arbetsbeskrivning

Du förväntas främst bidra till forskningsprojektet där du kommer att ansvara för en fallbaserad kvalitativ studie. I projektet samlar du in data (framför allt intervjubaserad, men genomför även observationer), systematiserar och analyserar insamlade data, skriver vetenskapliga artiklar och håller presentationer, i akademiska och praktiska sammanhang. Du kommer att jobba när de andra forskarna i projektet och övriga samarbetspartners. 

Anställningen omfattar 100%, vilket inkluderar upp till 20% undervisning på grundläggande och avancerad nivå i företagsekonomi, framför allt entreprenörskap. Undervisningen sker vanligtvis ihop med ett lärarlag. Den valda kandidaten förväntas flytta till Umeå. Kandidaten kommer att vara anställd av Umeå universitet och erhåller en konkurrenskraftig lön under två år. 

Tillträde sker efter överenskommelse men senast 1:a september 2024. 

Sverige är känt för sitt sociala trygghetssystem och ett tryggt samhälle, vilket den valda kandidaten skulle vara en del av. Umeå är känt för sin vänliga och vitala atmosfär samt sin närhet till naturen (Visit Umeå). Vid enheten för företagsekonomi är vi stolta över vår kollegialitet och vårt stöd till yngre forskares utveckling till självständiga forskare. Exempelvis erbjuder vi ett mentorskapsprogram, samt universitet erbjuder ett flertal karriärutvecklingsprogram. Vi erbjuder också stöd för att skriva ansökningar och publiceringsstöd. Som postdoc uppmuntras du att delta i konferenser, för vilket finansiering också finns tillgänglig. Rimligt finansiellt stöd erbjuds även för datainsamling och andra arbetsrelaterade kostnader.

Behörighet och förkunskapskrav 

Skall-krav: 

 • du skall vid anställningens start ha en doktorsexamen i företagsekonomi eller i
  närliggande område.
 • du skall ha erfarenhet och god förmåga av att samla in och analysera empiriskt material baserat på kvalitativa metoder för datainsamling (ex. intervjuer, etnografi, mm)
 • du skall ha publicerat, eller ha potential att publicera, internationellt konkurrenskraftig forskning. Detta demonstreras genom publicerade publikationer, eller texter som är i ett långt framskridet stadium i granskningsprocessen, i internationellt erkända tidskrifter.
 • du skall ha förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en aktiv del av en
  forskargrupp.
 • du skall ha god kommunikationsförmåga i både skriven och talad engelska och svenska.
 • du förväntas skriva vetenskapliga artiklar och presentera forskning på engelska, och
  fältarbete med datainsamling kommer ske på svenska.

Meriterande egenskaper:

 • forskning med inriktning mot entreprenörskap
 • goda kunskaper om omställning och hållbarhetsarbete i näringslivet
 • personlig lämplighet

Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen inom tre år från sista 
ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande. Vi arbetar för en jämn könsfördelning. 

Ansökan 

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev (max 1 sida)
 • Curriculum Vitae
 • Redogörelse för tidigare och pågående forskningsintresse med relevans för anställningen(max 2 sidor)
 • Publikationslista
 • Kopior av avhandlingen och max 5 ytterligare vetenskapliga verk
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som åberopas

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2024-05-27.

Information 

För mer information kontakta Professor Norbert Steigenberger, norbert.steigenberger@umu.se eller Biträdande prefekt för Företagsekonomi Professor Johan Jansson, 090-786 78 72, johan.jansson@umu.se. 

Vid sektionen för entreprenörskap arbetar cirka 15 medarbetare med forskning och undervisning på alla nivåer, från grundkurser till doktorandnivå. Läs mer om sektionen här: The Entrepreneurship Section (umu.se)

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och 
betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, 
nationalekonomi och statistik. Ca 3800 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom disciplinerna 
entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering och tillsammans med näringsliv och samhälle. Läs mer om Företagsekonomi här: 
Handelshögskolan/om/företagsekonomi/

Läs mer om Handelshögskolan här: Handelshögskolan

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1:a september eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-767-24
Kontakt
 • Johan Jansson, professor, 090-7867872,johan.jansson@umu.se
 • Norbert Steigenberger, professor, 090-7866964,norbert.steigenberger@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb