Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Postdoktor i patologi med inriktning mot cancerforskning, främst metastaserad prostatacancer


Institutionen för medicinsk biovetenskap söker en motiverad och vetenskapligt driven postdoktor i patologi för translationella studier rörande aggressiv prostatacancer. Anställningen syftar till vidare vetenskaplig meritering efter doktorsexamen och är tidsbegränsad till två (2) år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Institutionen är en framgångsrik forskningsmiljö med translationellt fokus inom patologi, klinisk kemi samt medicinsk och klinisk genetik. Institutionen tillhör den Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och har ca 80 anställda som bedriver forskning, klinisk verksamhet och undervisning. Institutionen är placerad i ”Translational Research Centre”, en forskningsbyggnad vid Umeå universitet i direkt kontakt med Norrlands universitetssjukhus (NUS).

Projektbeskrivning
Sedan många år pågår framgångsrik forskning kring prostatacancer vid Umeå Universitet. Som postdoktor kommer du att ingå i en forskargrupp som söker molekylärbiologiska förklaringar till varför prostatacancer utvecklas samt försöker förstå hur dessa kan användas som biomarkörer och behandlingsmål för sjukdomen. Mer information om forskargruppen och dess verksamhet hittas här: https://www.umu.se/forskning/grupper/biomarkorer-for-aggressiv-prostatacancer/  

Det specifika post-doktor-projektet syftar till att klarlägga interaktioner mellan genetiska och epigenetiska förändringar vid uppkomst av benmetastaser vid prostatacancer och utifrån dessa identifiera och utvärdera nya behandlingsmöjligheter. Forskningen kommer att involvera hantering och analys av biobanksprover, bioinformatik/analys av storskaliga datamatriser samt utvärdering av potentiella behandlingsstrategier i experimentella modellsystem för prostatacancer.

Arbetsuppgifter
Postdoktorns huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskning, men han/hon kommer även att delta i andra delar av forskargruppens totala verksamhet, vilket kan komma att innebära handledning av doktorander och studenter, deltagande i seminarier och journal clubs, skriva vetenskapliga artiklar och presentera nya rön på internationella möten.

I anställningen ingår egen forskning till minst 80 % av arbetstiden i enlighet med projektbeskrivningen ovan. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå samt eventuellt doktorandnivå kan komma att ingå till högst 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller motsvarande ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Anställningen förutsätter goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Vidare är förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp ett krav. Den sökande bör dessutom ha en bakgrund inom biomedicinsk experimentell vetenskap samt erfarenhet av bioinformatiska analysmetoder.

Meriterande 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Dokumenterad erfarenhet av bioinformatik, molekylärbiologiska och cellbiologiska laborationstekniker, samt hantering av patientderiverade modellsystem för prostatacancer är meriterande, liksom kunskap om prostatacancer och metastasbiologi. 

Mer om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år, eventuellt med möjlighet till förlängning enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. För mer information om Institutionen för medicinsk biovetenskap, besök vår webbplats https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-biovetenskap/.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
  • Meritförteckning.
  • Publikationslista.
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina.

I anställningsprocessen kan det bli aktuellt med referenstagning.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 9 juni 2024

För ytterligare uppgifter kontakta professor Pernilla Wikström, email pernilla.wikstrom@umu.se, telefon 090-785 29 50.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-584-24
Kontakt
  • Pernilla Wikström, 090-7852950
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-18
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb