Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På Institutionen för diagnostik och intervention forskar och undervisar vi inom nio olika ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt, och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.

Institutionen för Diagnostik och intervention utlyser en doktorandtjänst inom ämnet medicinsk teknik. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.  

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter  

Essentiell tremor (ET) är en progressiv sjukdom som karaktäriseras av tremor (oönskade skakningar), framför allt i armar och händer. Det är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, med stor negativ inverkan på rörelsefunktion och därmed livskvalitet. De exakta mekanismerna bakom ET är okända, men omfattar en överaktivitet i de hjärnområden som kontrollerar kroppsrörelser och koordination. Denna mekanism kan se olika ut för olika undergrupper av ET. Djup hjärnstimulering (DBS) är elektrisk stimulering av hjärnvävnad via inopererade elektroder som är mycket effektiv för att minska tremor. Behandlingen kan ibland ge andra neurologiska problem som gör att behandlingen måste avbrytas eller justeras, och det är inte helt känt varför. 

I detta forskningsprojekt undersöks samband mellan DBS, behandlingsresultat hos personer med ET och bakomliggande mekanismer. Inom forskningsprojektet används rörelsemätning (med bärbara rörelsesensorer och tre-dimensionella kamerasystem) samt hjärnavbildning med funktionell magnetröntgen (fMRI) för att bättre förstå relationen mellan elektrodplacering, stimuleringsinställningar, behandlingsresultat och patientens specifika motoriska dysfunktion på hjärn- och kroppsnivå. Denna forskning förväntas leda till effektivare DBS-behandlingar för ET och en bättre övergripande förståelse för sjukdomen. Forskningen sker i samarbete med Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI) och U Motion Laboratory Research Group. Läs mer om projektet här

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc. Mer om arbetet som doktorand hittar du här.

Din roll i projektet är att arbeta med såväl mätning som analys av kroppsrörelse och hjärnavbildning. Analysarbetet omfattar avancerad signalbehandling och metodologisk utveckling. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där det finns expertis inom rörelseanalys, DBS-behandling, fysioterapi, bildanalys och maskininlärning. 

Antagningskrav 

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen. 

Grundläggande behörighet  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§). 

Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Särskild behörighet 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

Övriga kvalifikationer  

Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av signalbehandling (framförallt av fysiologiska signaler), programmering, mätning och analys av kroppsrörelse och motorisk kontroll, djupare kunskap inom neurovetenskap relaterat till motorisk kontroll, och/eller analys av hjärndata och medicinska bilder.  

Ansökan 

Ansökan ska innehålla: 

  • Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen. 
  • En meritförteckning. 
  • Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. 
  • Kopior på examensarbete och eventuella publikationer. 
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-05-31.  

Löneplacering 

Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar. 

  

Välkommen med din ansökan! 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20240901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-494-24
Kontakt
  • Helena Grip, PI, helena.grip@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-03-25
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb