Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Kemiska institutionen söker en doktorand i kemi med inriktning mot virusens strukturbiologi. Doktorandens projekt kommer att  fokusera på sammansättningsmekanismer för humanpatogena virus. Projektet omfattar utbildning i toppmodern datainsamling och bearbetning av kryogen elektronmikroskopi (cryo-EM). Doktoranden kommer också att lära sig att förbereda utmanande prover och karakterisera dessa med biokemiska, biofysikaliska och funktionella analyser. Anställningen gäller för fyra års forskarstudier, vilket innebär egen forskning och deltagande i kurser på forskarutbildningsnivå. Sista ansökningsdag är 3 juni 2024. Startdatum enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Virus som tillhör familjen Pneumoviridae är den dominerande orsaken till akuta nedre luftvägsinfektioner (ALRI) hos små barn. En grundlig förståelse av virusets struktur är avgörande för att förstå den molekylära grunden för virala replikationscykler och för att informera om den rationella utvecklingen av terapier.

I dina doktorandstudier kommer du att bedriva forskning som syftar till att dissekera hur viruspartiklar sätts ihop. Du kommer att karakterisera flerkomponentskomplex som är involverade i sammansättningen av virus från familjen Pneumoviridae och jämföra dessa med besläktade virusfamiljer. Med hjälp av en multimodal strukturbiologi och biofysik kommer du att analysera strukturen och dynamiken hos dessa komplex för att dissekera stegen i viral montering. Du kommer att använda både reducerade in vitro-system för att få högupplöst information, samt stora sammansättningar för att få ultrastrukturell insikt. Du kommer att få möjlighet att lära dig hur kryogena elektronmikroskop fungerar, 3D-strukturförfining och modellförfining. Du kommer att karakterisera interaktioner mellan virala proteiner och lipider och deras överhörning med andra bindningshändelser. Resultaten av projektet kommer att ge ett betydande framsteg i vår förståelse av hur virusbyggstenar samverkar för att producera patogen avkomma.

Behörighet och kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid antagningstillfället, men behöver inte vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.

Övriga krav är:

Erfarenhet av infektionsbiologi.

Kunskap och erfarenhet av biokemi och strukturbiologi och har kunskap och då inom  experimentell biokemi och molekylärbiologi (t.ex. kloning, proteinuttryck, proteinrening, cellodling).

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Meriterande är:

Erfarenhet av Linux och/eller python samt tidigare erfarenhet av virologi.

För att kunna ta dig an projektet och en fyraårig forskarutbildning krävs att du är kreativ med god problemlösningsförmåga. Viktiga förutsättningar är även att du har ett djupt intresse för infektionsbiologi, trivs med grundläggande beräkningar samt har förmåga att arbeta både självständigt och i ett team mot gemensamma mål. Vår forskargrupp präglas av ömsesidig respekt och hjälpsamhet.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 3 juni 2024. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:

  • Kortfattad beskrivning av varför du söker anställningen samt hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för projektet beskrivet ovan (maximalt två sidor),
  • curriculum vitae (CV)
  • kopia av examensbevis inklusive dokumentation av fullföljda högskolekurser, betyg samt eventuella ytterligare certifikat eller intyg som är av relevans för projektet,
  • kopia på examensarbete samt eventuella publikationer (maximalt fem),
  • namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

 

Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.

Mer information

För mer information kontakta biträdande universitetslektor Max Renner, max.renner@umu.se.

Om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-466-24
Kontakt
  • Max Renner, 0907865000
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-03-20
Sista ansökningsdag 2024-06-03

Tillbaka till lediga jobb