Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

IceLab och Umeå Plant Science Centre 

Umeå Universitets interdisciplinära forskningsnav, IceLab (Integrated Science Lab, www.icelab.se) har mottagit ett anslag från Vetenskapsrådet för att bygga ett excellenscentrum – Center for modeling adaptive mechanisms in living systems under stress. På IceLab främjar vi tvärvetenskapliga samarbeten med fokus på innovativ forskning som integrerar teoretiskt, beräkningsmässigt och empiriskt arbete.

Umeå Plant Science Centre, UPSC, är en av Europas starkaste forskningscentra för experimental växtbiologi. Här har du tillgång till de senaste vetenskapliga instrumenten och blir en del av en forskargemenskap på över tvåhundra medarbetare. Vår forskning spänner från biokemi och molekylärbiologi till fysiologi och studier på ekosystemnivå (www.upsc.se). Vi söker en forskare som kan bygga broar mellan två av de starkaste forskningsmiljöerna i Umeå. 

Vi bjuder in dig att bli en del av IceLab och UPSC med deras stimulerande och stödjande gemenskap av samarbetsinriktade forskare som arbetar med en rad tvärvetenskapliga problem. Vi söker en kandidat som kombinerar kvantitativ och beräkningsmässig kompetens med specifik expertis inom sitt område. Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten kommer att spela en viktig roll i att stärka centrumets verksamhet och tillväxt, och visa en vilja och förmåga att samarbeta över disciplingränser.

Vi utlyser nu ett lektorat i modellering av växtbiologi vid institutionen för fysiologisk botanik. Denna tjänst ger en unik möjlighet att bedriva din egen och oberoende forskning. Bli en del av vår positiva och stödjande miljö i den multidisciplinära forskningens absoluta framkant. Din forskning kommer öka vår förståelse av de processer som reglerar och bestämmer organismens svar på förändrade omvärldsfaktorer och stress.

Arbetsuppgifter

Att bedriva egen forskning inom modellering av växtbiologi. Ett fokus måste ligga på hur växten reagerar och anpassar sig till stress. Denna del av forskningen kommer bedrivas i samarbete med andra forskare på IceLab och Umeå Plant Science Centre.

Undervisning på grund och avancerad nivå ingår, under de tre första åren max 25% och därefter beroende på FFT tilldelning.

Begränsade administrativa arbetsuppgifter kan inkluderas i anställningen.

Anställningen är en del av ett större strategiskt projekt fokuserat på organismers stressresponser. Tjänstgöringen kommer därför förläggas både till IceLab och UPSC. Den anställde förväntas bidra till samarbeten över ämnesgränser och specifikt till ökat utbyte mellan IceLab och UPSC.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Erfarenhet av att bedriva egen forskning inom modellering av växtfysiologiska processer.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i, i första hand och i lika utsträckning, gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand gäller graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda personal och verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.     

Övriga bedömningsgrunder 

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Kriterier vid bedömning av administrativ skicklighet är:

 • Erfarenheter av handledning av postdoktorer
 • Deltagande i arbetsgrupper eller kommittéer (institutions-, fakultets- eller universitetsnivå)
 • Erfarenheter av samverkan utanför akademien
 • Erfarenheter av att organisera forsknings- och utbildningsverksamhet

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor

 1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-05-31.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-109-24
Kontakt
 • Johannes Hanson, prefekt, 090-7866744,prefekt.fysbot@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-02-28
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb