Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Vid Enheten för polisutbildning bedrivs polisutbildning på uppdrag av Polismyndigheten. Vi har ständig utveckling för ögonen i vårt arbete med att utbilda professionella poliser som agerar för ett tryggare samhälle, för utveckling av svensk polis och för ett livslångt eget lärande. Inom huvudområdet polisiärt arbete erbjuds även fristående kurser samt ett magisterprogram. Vi bedriver också vidareutbildning av poliser liksom annan extern utbildning, samt extern forskningsverksamhet. Enheten leds av en föreståndare och har idag 27 anställda. Enheten köper också lärartjänster från flera andra institutioner och från Polismyndigheten - totalt är ett åttiotal medarbetare involverade i verksamheten. Läs mer här: https://www.umu.se/enheten-for-polisutbildning

Vi söker nu en universitetslektor för att förstärka och utveckla vår utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör undervisning på kurser på grund- och avancerad nivå inom huvudområdet polisiärt arbete, samt undervisning på polisprogrammet och inom annan uppdragsutbildning. Vid tillgång till extern finansiering ingår även forskning i tjänsten.

Arbetet som universitetslektor vid enheten för polisutbildning innefattar undervisning på grund- och avancerad nivå inom huvudområdet polisiärt arbete, samt undervisning på polisprogrammet och inom annan uppdragsutbildning. Det inkluderar allt från ansvar för planering och utveckling av undervisning och handledning till genomförande och uppföljning.

I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom området polisiärt arbete, att bedriva egen forskning och att söka forskningsmedel, samt att aktivt delta i arbetsgrupper och gemensamma aktiviteter. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande.

I anställningen ingår kompetensutveckling uppgående till minst 20 % av årsarbetstiden. Det finns möjlighet för dig med tillgång till externa forskningsmedel att använda upp till maximalt 80 % av årsarbetstiden till forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser ämnesområdet polisiärt arbete eller annat relevant området som bedöms motsvara polisiärt arbete.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ och annan skicklighet är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid:

 • forskningsinsatser inom området polisiärt arbete
 • bred metodologisk kunskap och erfarenhet
 • förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid:

 • erfarenhet av planering, genomförande, utveckling och utvärdering av undervisning
  och handledning inom relevant område

Särskild vikt ska fästas vid förmåga att, i tal och skrift, kommunicera väl på svenska och engelska.

Vikt ska fästas vid bedömningen av erfarenhet av kursutveckling, kursansvar och högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande tillhandahållas.

Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet.

Vid bedömning av annan skicklighet ska vikt fästas vid erfarenheter från nätverk inom polisverksamhet och att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag från externa finansiärer.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

En ansökan till anställning som universitetslektor ska innehålla:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • Meritförteckning/CV
 • Publikationslista
 • Redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet (se kriterier för bedömning av vetenskaplig skicklighet)
 • Redogörelse för pedagogisk verksamhet (se kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet)
 • Eventuell redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal (se annons eller anställningsprofil)
 • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis och intyg avseende pedagogiska meriter
 • Åberopade vetenskapliga publikationer (maximalt tio) samt förteckning över dessa
 • Referenser inklusive kontaktuppgifter

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Som statligt anställd har du även många förmåner som du kan läsa mer om här

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1552-23
Kontakt
 • Daniel Skog, 090-7869575
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-10-03
Sista ansökningsdag 2023-11-21

Tillbaka till lediga jobb