Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor till ett projekt inom Cancermetastaser och kombinerad behandling med artificiella intelligensmodeller. Anställningen är tidsbegränsad till två år avseende heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Bakgrund och Arbetsuppgifter

Cancermetastaser är när cancerceller sprider sig till avlägsna organ och tar över den normala vävnaden, vilket resulterar i organsvikt. Cancermetastaser till avlägsna organ är en process som beror på både onkogena faktorer från tumörceller och signalmolekyler från tumörassocierad mikromiljö. För att utforska detta okända fält kommer vi att identifiera tumörinneboende och tumörmiljöfaktorer och deras komplexa roller. Cancerceller och immune celler sorterade från primära tumörer och deras metastaserande colorectal cancer, prostata- eller bröstcancer kommer att användas. Vi kommer att samarbeta med datavetare för att utveckla en prediktiv modell för artificiell intelligens baserad på genomisk, epigenomisk och proteomisk data på singelcellsnivå för att förutsäga sjukdomsprogression och utforma skräddarsydda behandlingsstrategier.

Arbetsuppgift: 1. Att utföra multiplex genuttrycksanalys med hjälp av kliniska prover och enskilda cancer- och immunceller. Undersöka och jämföra ett stort antal kandidatgener relaterade till KRAS-, PI3K/AKT- och PIP5K1α-vägar i individuella celler mellan de primära tumörerna och metastaserande lesioner. 2. Etablera cellinjemodeller, organoid- och djurmodeller för testning för riktad läkemedelsvalidering och karakterisering för metastaserande cancer under EU-REVERT Consortium. 3. Etablera och använda xenograft-musmodeller som rekapitulerar tillväxt av primära tumörer och bildande av fjärrmetastaser. Undersöka de prognostiska värdena för tumörspecifika signaturer i primära tumörer och metastaserande lesioner för att förutsäga fjärrmetastaser. 4. Tillämpa prediktiva modeller för artificiell intelligens för att validera på stora data från kliniska databaser för olika typer av metastaserande cancer som delar liknande onkogena vägar och mutationer i synnerhet, KRAS-vägar.

Resultaten kommer att översätta vår kunskap till effektiva behandlingar genom att använda AI-modell för att undergruppera cancerpatienter med risk att utveckla metastaserande sjukdomar och behandlingsresistens. Tillhandahålla ny information för rollerna för nyckelaktörer i de metastaserande kaskaderna för att designa och utveckla nya multimodulriktade terapier för att förebygga och behandla metastaserande sjukdomar.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom cancerbiologi (eller motsvarande områden). Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast den tidpunkt då anställningsbeslutet fattas.

Den sökande ska ha akademiska ambitioner och självständig forskningsförmåga samt kritiskt tänkande och ledarskapskvalitet. Kandidaten ska ha ett starkt driv inom forskning och undervisning. Kandidaten måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk erfarenhet inom breda områden inklusive tumörbiologi, patobiologi, bioinformatik, biokemi, djurmodeller och fluorescensmikroskopi.

Du bör vara mycket skicklig på att kommunicera både skriftligt och muntligt på engelska. Projektet är ett samarbetsprojekt med flera partners och därför förväntas du inte bara arbeta självständigt utan också fungera väl i en forskningsgrupp med kollegor inom andra forskningsområden. Utmärkt kommunikationsförmåga krävs även för att effektivt kunna interagera med kollegor och arbetskamrater inklusive kollegor från kompletterande forskningsområden.

Anställning

Anställningen är en visstidsanställning på heltid i två år enligt avtalsvillkoren för visstidsanställning som postdoktor.

Jenny Persson-labb är specialiserat på cancer, artificiell intelligens i onkologi vid Institutionen för molekylärbiologi. Mer information om oss finner du på https://www.umu.se/personal/jenny-persson/.För mer information om Institutionen för molekylärbiologi vänligen besök vår hemsida http://www.umu.se/molbiol. För frågor angående tjänsten, kontakta projektledaren: Jenny Persson (jenny.persson@umu.se).

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och forskningsintressen samt motivering till varför du söker tjänsten.
  • CV med information om akademisk utbildning, förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över vetenskapliga publikationer.
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis. 
  • Namn och kontaktuppgifter på minst två gärna tre referenspersoner.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska vara inkommen senast den 8 oktober 2023. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1516-23
Kontakt
  • Jenny Persson, jenny.persson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-20
Sista ansökningsdag 2023-10-08

Tillbaka till lediga jobb