Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.               

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. 

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Arbetsplatsen
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och har en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Som doktorand kommer du att vara del av ett forskarteam som kombinerar experimentella metoder med datorsimuleringar för att förstå membranproteintransport och signaleringsprocesser. Fokus ligger på utveckling av nya tekniker inom strukturbiologi med målet att förstå membranproteintransport och dess regleringsmekanismer med applikationer inom hjärtsjukdomar och antimikrobiell resistens. Forskargruppen har utvecklat tidsupplösta röntgenspridningsexperiment av ATP-beroende proteinreaktioner både med avseende på experimentell design och superdator-baserade analysmetoder, samt för visualisering och strukturell förståelse av data. För mer information, besök forskargruppens hemsida: https://www.biostruct.umu.se/principal-investigators/magnus-andersson/.

Referenser
[1] Orädd, F., Andersson, M. Tracking membrane protein dynamics in real time. Journal of Membrane Biology. 254:51-64, (2021). 
[2] Ravishankar, H., Pedersen, M.N., Eklund, M., Sitsel, A., Li, C., Duelli, A., Levantino, M., Wulff, M., Barth, A., Olesen, C., Nissen, P., Andersson, M. Tracking Ca2+ ATPase intermediates in real-time by X-ray solution scattering. Science Advances. 6(12):eaaz0981, (2020).   
[3] . Orädd, F., Ravishankar, H., Goodman, J., Rogne, P., Backman, L., Duelli, A., Pedersen, M.N., Levantino, M., Wolff, M., Wolf-Watz, M., Andersson, M. Tracking the ATP-binding response in adenylate kinase in real time. Science Advances. 7(47):eabi5514, (2021). 

Erbjudande
Vi har kollektivavtal och övriga förmåner för att främja en hälsosam livsstil. Dessutom är Umeå universitet en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. För mer information om förmåner: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk. 

Arbetsuppgifter
Doktorandstudierna syftar till en doktorsexamen där huvuduppgiften är forskning inom projektet ” Bestämning av membranproteindynamik i biologiska signaleringsprocesser”. I det här projektet kommer du att delta i utvecklingen av en tidsupplöst röntgenspridningsmetod vid stationen CoSAXS vid MAX IV Laboratory, med en del tid spenderad i Lund. Experiment kommer även att utföras vid European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Frankrike. På detta vis kommer doktoranden att kunna tillskansa sig expertis från olika synkrotronkällor. En signifikant del av projektet kommer att involvera utveckling av kod för analys, visualisering och förståelse av data. Här kommer doktoranden att få erfarenhet av arbete med nationell infrastruktur för datorberäkningar. Alla aspekter av projektet syftar till att lyfta strukturell karakterisering av funktion och reglering av membranproteintransport till nästa nivå. Arbetet utförs vid frontlinjen för dagens strukturbiologi och förbereder doktoranden inför fortsatt karriär inom akademi eller industri. Vid sidan av forskningsuppgiften ingår även deltagande i forskarutbildningskurser.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationer
Bra kunskaper i engelska språket, både i skrift och tal, är ett krav, såväl som ett stort intresse inom området biofysik och/eller biokemi. Erfarenhet av proteinproduktion och karakterisering och/eller Linux terminalanvändning / programmering är meriterande. En lämplig kandidat ska också vara kreativ, ha bra förmåga att samarbeta, kunna arbete självständigt, samt ha välutvecklad problemlösningsförmåga.

Behörighetskriterier
För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31. 

Senast vid anställningens start (2024-03-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel kemi eller ett annat ämne som är relevant för projektet.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. 

Villkor
Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1/3/2024. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I anställningen kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max. 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan skickas in via Varbi (https://umu.varbi.com/what:job/jobID:656422/?lang=se)  och ska innehålla följande dokument:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
  • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning. När det kommer till ofullständiga ansökningar (särskilt där de dokument som nämns ovan saknas) förbehåller sig PRISMAS ledning rätten att exkludera dem i urvalsprocessen, utan att ytterligare meddelande ges till den sökande.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se).

Kontakt
För detaljerad information om positionen eller forskningsprojektet, vänligen kontakta:
Magnus Andersson
Email: magnus.p.andersson@umu.se.

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta:
prismas@maxiv.lu.se .

För detaljerad information om anställningsvillkor eller Umeå Universitet, vänligen kontakta:
Linda Lundberg
Email: linda.lundberg@umu.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1405-23
Kontakt
  • Magnus Andersson, 090-7865756
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb