Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematik med inriktning mot representationsteori och talteori. Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansöknings­dag är 14 maj 2023.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Doktorandanställningen avser forskning inom främst representationsteori men också inom talteori som del av ett projekt handlett av Henrik Gustafsson. Projektet behandlar representationer av p-adiska grupper där p är ett primtal samt speciellt så kallade Whittakerfunktioner som beskriver dessa representationer och som ofta även förekommer inom talteori. 

Överraskande nog kan dessa funktioner i flera fall beräknas av partitionsfunktionerna för exakt lösbara modeller från statistisk mekanik beskrivna av vägar genom ett två-dimensionellt gitter. Det faktum att gittermodellen är exakt lösbar betyder att partitions­funktionen uppfyller en så kallad Yang–Baxter ekvation kopplad till en kvantgrupp som vi kan använda för att härleda identiteter för den ursprungliga Whittakerfunktionen.

Projektets syfte är att förklara och expandera det nätverk av oväntade och detaljrika kopplingar som upptäcks mellan dessa väldigt olika objekt med applikationer inom talteori, kombinatorik och statistisk mekanik.

Forskningen är en del av en ny satsning på forskningsområdet representationsteori av institutionen och en del av den befintliga forskargruppen för diskret matematik vilken i nuläget består av 18 personer varav 3 doktorander. Institutionen för matematik och matematisk statistik i sin helhet har cirka 100 anställda med cirka 20 doktorander. Möjligheten till internationella samarbeten i projektet är stor. 

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet matematik. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdet matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utanför Sverige, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.

Kunskaper inom representationsteori, talteori eller programmering är meriterande, men inte ett krav.

Du som doktorand förväntas ta en aktiv roll i utvecklingen av projektet ovan och i arbetet på institutionen. Du förväntas ha ett vetenskapligt förhållningssätt och god samarbetsförmåga men samtidigt kunna arbeta självständigt. Du förväntas ha en stark ambition att kontinuerligt utveckla din egen förmåga och att utvecklas till en självständig forskare.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskar­utbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildnings­kurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 14 maj 2023. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format:

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta. Har du några av de särskilt efterfrågade meriterna (kunskaper inom representationsteori, talteori eller programmering) så specificera dessa i det personliga brevet.
 • Curriculum vitae.
 • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
 • Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
 • Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsför­delning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Ytterligare information om Henrik Gustafssons forskning:
https://hgustafsson.se

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Kontaktuppgifter för övrig information:
Henrik Gustafsson, biträdande universitetslektor henrik.gustafsson@umu.se eller
Åke Brännström, prefekt ake.brannstrom@umu.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-611-23
Kontakt
 • Henrik Gustafsson, biträdande universitetslektor, henrik.gustafsson@umu.se
 • Åke Brännström, prefekt, ake.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-05
Sista ansökningsdag 2023-05-14

Tillbaka till lediga jobb