Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar och undervisar vi inom flertalet ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår i första hand att leda och bedriva forskning inom miljömedicin.Forskningen avser belysa viktiga aspekter av hälsoproblem lokalt och globalt med särskild betoning på dess förhållanden till miljöfaktorer såsom klimat, landanvändning, biodiversitet eller ekosystemprocesser och där infektionssjukdomar och smittspridningsprocesser är huvudsakliga ämnen. Processer kring vektorburna sjukdomar och zoonoser där smittskyddsfrågor, interventioner, mänskliga och samhällsgrundade beteenden kommer in är centrala, och här krävs tvärvetenskaplig forskning i gränssnittet mellan epidemiologi, ekologi och patogenevolution. Relevanta evolutionära processer hos patogener och vektorer betonas, men även processer kring infektionssmitta direkt mellan människor, såsom t.ex. luftvägsinfektioner, kan inkluderas i forskningen. Forskningen avser främst frågor ur perspektiv där kvantitativa metoder blir viktiga. Relevanta huvudsakliga metoder är matematisk och statistisk modellering och AI-baserad modellering. Modellerna ska kunna vara data-drivna i syfte att utgöra en viktig länk mellan empiriska och teoretiska forskningsfält och frågeställningar. Teoribildning eller teoretisk modellutveckling kan ingå. Forskningsresultat publiceras i internationella tidskrifter. Forskningen väntas spela en viktig roll inom nationella och internationella nätverk.

 

I arbetsuppgifterna avseende forskning ingår att söka externa medel för finansiering av egen forskning samt finansiering av egen lön. Bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet kan ingå. Undervisning och handledning inom miljömedicin på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet (men även undervisning inom andra program och utbildningar i närliggande ämnesområden) kan komma att ingå i begränsad mängd. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå. Ledning av personal och verksamhet ingår då forskaren förväntas leda egen forskargrupp.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen är tillsvidare på heltid.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Aktiv pågående forskning finansierad av externa forskningsmedel direkt knutna till sökande, är ett krav för anställning, liksom färdigheter i kvantitativa metoder för matematisk, statistisk och AI-baserad modellering. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (1). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, och skicklighet att leda personal och verksamhet (sammantaget 1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i miljömedicin. Erfarenhet av forskning inom ekologi kopplat till klimatförändringar och deltagande i tvärdisciplinära internationella forskargrupper är starkt meriterande. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i miljömedicin. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-04-21. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-471-23
Kontakt
  • Anders Blomberg, 090-7867051el070-5633663
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-22
Sista ansökningsdag 2023-04-21

Tillbaka till lediga jobb