Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker minst en postdoktor med intresse för och dokumenterad vetenskaplig kompetens av relevans för området beteendevetenskapliga mätningar. Postdoktorn förväntas fokusera på validitets- och reliabilitetsfrågor avseende kunskapsmätningar eller mätningar i allmänhet. Sista ansökningsdag är 2023-03-31.

Projektbeskrivning
Inom ämnet beteendevetenskapliga mätning bedrivs forskning om reliabilitets- och validitetsfrågor i relation till kunskapsmätningar. Det kan handla om instrumentkvalité avseende tester, frågeformulär och andra typer av skalor samt tolkning och användande av dess instrument. Det kan också handla om hur individuella skillnader påverkar test- och skolprestationer samt beteende mer generellt. Vid institutionen utvecklas högskoleprovet och de nationella proven i matematik och naturvetenskap och postdoktorn förväntas arbeta med data kopplat till dessa prov, men även andra forskningsinriktningar med kunskaps- och prestationsmätningar i fokus är möjliga.

Arbetsuppgifter
En anställning som postdoktor syftar till att ge den anställde en möjlighet att utveckla självständighet som forskare och att skapa förutsättningar för ytterligare meriter. Postdoktorns huvudsakliga uppgift blir att bedriva forskning. Om behov finns förväntas postdoktorn undervisa på grundnivå och avancerad nivå, och eventuellt även på doktorandnivå.

Den exakta inriktningen på anställningen kommer att fastställas tillsammans med en postdoktorhandledare, med hänsyn taget till den sökandes specifika intresse och kompetens.

Kvalifikationskrav
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Den sökande ska ha en doktorsexamen inom ett relevant område, och expertis inom kvantitativ forskningsdesign och statistisk analys, gärna inom utbildningsområdet.

Vid rankning av kvalificerade sökande kommer särskild hänsyn att tas till akademiska och personliga meriter och den föreslagna forskningsplanen samt tidigare dokumenterad erfarenhet av forskning inom närliggande områden. 

Erfarenhet av att arbeta med storskaliga data är meriterande, likväl som erfarenhet av att forska om prestationsmätningar, utbildningspsykologi och/eller psykometri. Tjänsten kräver vidare att den sökande behärskar akademisk engelska i tal och skrift.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i tre år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Anställningen erbjuder minst 80% forskning och upp till 20% undervisning. Det huvudsakliga arbetet ska genomföras på plats vid Umeå universitet. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs genom vårt e-rekryteringssystem och ska innehålla ett personligt brev som sammanfattar den sökandes kvalifikationer, kompetenser och intresse för tjänsten, ett fullständigt CV och publikationslista samt högst tre utvalda publikationer (inklusive doktorsexamen/avhandling). Den sökande förväntas också bifoga en kort forskningsplan (högst tre sidor) som beskriver ett forskningsprojekt av relevans för den sökta tjänsten. Sista ansökningsdag är 2023-03-31.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 100 anställda verksamma inom utbildning och forskning samt uppdragsverksamhet med inriktning mot framförallt skola och utbildningsväsende. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionen, se https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/
Den utlysta positionen är placerad på beteendevetenskapliga mätningar som är en del av institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå Universitet och som bedriver forskning och utveckling med särskilt fokus på mätningar och prestationer: https://www.umu.se/forskning/grupper/beteendevetenskapliga-matningar/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-246-23
Kontakt
  • Bert Jonsson (professor), 090-7867612
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-07
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb