Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en doktorandtjänst inom beräkningsvetenskap och ingenjörsvetenskap med inriktning mot matematik och fokus på att modellera utvecklingen av utvecklingsprogram i tidiga flercelliga organismer. Tjänsten omfattar fyra års studier på forskarnivå, inklusive deltagande i forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 2 april 2023.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Utvecklingen av flercelliga organismer har i grunden format biosfären genom att ge upphov till komplexa livsformer som kan verka över enorma skalor. Ändå är inte alla former av multicellularitet desamma: vissa har hundratals typer av celler ordnade i intrikata kroppsplaner, medan andra är enkla bollar av odifferentierade celler. Även om det kanske inte finns en enda funktion som förklarar sådana skillnader i komplexitet, är en slående kandidat närvaron/frånvaron av ett utvecklingsprogram. Utvecklingsprogram kopplar funktionen hos celler eller uttrycket av fenotyper till information och möjliggör på så sätt konstruktion av intrikata strukturer från en enda mall. Området evolutionär utvecklingsbiologi har visat hur förändringar i utvecklingsprogram kan producera olika typer av flercelligt liv, men detta kräver att det på förhand finns någon typ av utvecklingsprogram. Vi vet inte hur sådana flercelliga utvecklingsprogram uppstår, och att studera detta problem är syftet med detta doktorandprojekt, finansierad av Vetenskapsrådet. Doktoranden kommer att angripa problemet med hjälp av en mängd olika matematiska modelleringstekniker, inklusive system av differentialekvationer och evolutionära simuleringar. Det föreslagna arbetet kommer att innehålla tvärvetenskapliga projekt som en del av ett multidisciplinärt team.

Kvalifikationer  
Doktoranden kommer att antas i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematik.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 hp beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 hp på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten måste vara mycket skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, och måste kunna arbeta självständigt samt som en del i ett tvärvetenskapligt team.

Kandidaten behöver också ha färdigheter i att arbeta med datorer och programmering, t.ex. i Matlab, Python, Julia, C++, etc. En god bakgrund inom matematik, modellering, differentialekvationer, datavetenskap och/eller programmering är meriterande. Intresse för och kunskap om evolutionsbiologi, mikrobiologi och/eller molekylärbiologi är önskvärt men inte nödvändigt.

Doktoranden förväntas spela en aktiv roll i utvecklingen av detta doktorandprojekt och i arbetet på institutionen. Dessutom förväntas doktoranden ha ett vetenskapligt, strukturerat, flexibelt och resultatinriktat förhållningssätt till sitt arbete.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Om anställningen 
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan 
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 2 april 2023. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format: 

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
 • Curriculum vitae.
 • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
 • Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
 • Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Mer information 
Mer information om anställningen: 
Universitetslektor Eric Libby, +46 73 4454671, eric.libby@umu.se.
Du kan också kontakta prefekt Åke Brännström för ytterligare frågor ake.brannstrom@umu.se.

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik: 
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/ 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-234-23
Kontakt
 • Eric Libby, universitetslektor, eric.libby@umu.se
 • Åke Brännström, prefekt, ake.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-07
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Tillbaka till lediga jobb