Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Beskrivning

Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker en doktorand till projekten ”COPD-HIT” och ”NLPRT”

COPD-HIT projektet är ett internationellt multicenterprojekt inom vilket en randomiserad kontrollerad studie planeras att genomföras med uppföljning efter 3- samt 24-månader. Projektet syftar till att undersöka effekter av mycket korta högintensiva intervaller (supramaximal HIT) bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) avseende: muskelfunktion (ex muskelstyrka & funktionell förmåga), muskelstruktur (ex fiberstorlek, enzymaktivitet), kardiovaskulär funktion (ex maximalt syreupptag), hjärnstruktur (mätt med magnetisk resonanstomografi, MRI), hjärnfunktion (t ex förmåga till planering eller anpassning), inflammation (mätt med blodprover och  positron emission tomography, PET) livskvalité och andfåddhet. Vi kommer också att utvärdera om träningen är genomförbar avseende närvaro, uppnådd intensitet och eventuella obehag, samt genom intervjuer beskriva deltagarnas upplevelse av träningen och dess effekter. Vi planerar även att inkludera ålder, kön och fysisk aktivitetsmatchade försökspersoner utan KOL för att jämföra effekter under de första 3-månaderna av projektet. 

NLPRT projektet syftar till att undersöka effekter av icke-linjär periodiserad styrketräning jämfört med traditionell styrketräning bland personer med KOL avseende: muskelfunktion (ex muskelstyrka, muskeluthållighet & funktionell förmåga), muskelstruktur (ex fiberstorlek, enzymaktivitet), livskvalité och andfåddhet.

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad person med hög motivation och god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen. I anställningen ingår exempelvis arbetsuppgifter som datainsamling, databearbetning och skrivande av manuskript. Som doktorand kommer du vara med i COPD-HIT projektets alla delar med specifikt fokus på genomförande av träningen inom projektet. Inom NLPRT är datainsamling färdigställd och som doktorand kommer du att vara delaktig i analys och manuskriptskrivande.  

Undervisning kan komma att ingå i doktorandtjänsten. Maximalt kan undervisningstiden uppgå till 20 % tjänstgöring sett över hela fyraårsperioden och doktorandtiden förlängs i så fall i motsvarande grad som undervisning skett. 

Kvalifikationer

För det aktuella projektet krävs god kunskap såväl muntligt som skriftligt i det svenska samt engelska språket. Det är meriterande att ha arbetat med personer med KOL samt att ha erfarenhet eller intresse av vetenskapliga projekt. Erfarenhet av datainmatning och kvantitativ dataanalys är meriterande. Erfarenhet av genomförande av fysisk träning och fysiska tester är särskilt meriterande. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet varierar för varje ämnesinriktning och finns specificerade i ämnesinriktningens studieplan för utbildning på forskarnivå och i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Medicinsk vetenskap.För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du har nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

 Ansökan ska innehålla

1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

2. CV/meritförteckning

3. Examensbevis

4. Uppsatser/övriga publikationer

5. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-251-23
Kontakt
  • Nyberg, André, 090-7866639
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-02
Sista ansökningsdag 2023-03-01

Tillbaka till lediga jobb