Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Vi söker en doktorand till ett forskningsprojekt inom kvicksilver-biogeokemi. Projektet omfattar avancerad utbildning inom mikrobiell biogeokemi och analytisk kemi. Vi söker dig som lockas av utmaningen att identifiera molekylära mekanismer för bildning av metylkvicksilver i biofilmer. Ansök senast 27 februari 2023.

Arbetsuppgifter
I din forskarutbildning kommer du att studera mekanismer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer. Ditt arbete kommer att fokusera på experimentella molekylära studier av hur kvicksilver tas upp och metyleras i biofilmer.

Spridning av kvicksilver i ekosystem utgör betydande hot mot djurliv och människors hälsa. Problemen uppstår främst som en följd av bildning av neurotoxiskt metylkvicksilver som anrikas i akvatiska näringsvävar. Metylkvicksilver bildas intracellulärt i vissa typer av anaeroba bakterier genom metylering av oorganiskt kvicksilver, men vår kunskap om molekylära mekanismer som leder till upptag och metylering av kvicksilver är ofullständig.

Du kommer att genomföra din doktorandutbildning inom ett forskningsprojekt finansierat av svenska Vetenskapsrådet med syftet att identifiera molekylära mekanismer för bildning av metylkvicksilver i biofilmer. Du kommer att tränas i och utföra experimentellt laboratoriearbete med anaeroba bakteriekulturer både i form av individuella celler och biofilmer. Du kommer att använda en kombination av avancerade tekniker baserade på mikroskopi, vibrationsspektroskopi och masspektrometri för att studera biofilmernas fysiska och kemiska struktur och metabolism samt studera kemiska former och cellulärt upptag av kvicksilver. Resultaten från de olika experimentella studierna kommer att kombineras med termodynamiska och kinetiska modellberäkningar för att i detalj förstå hur de olika processerna styr bildning av metylkvicksilver.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av att (i) kontinuerligt hålla dig uppdaterad på forskningsområdet genom att följa och sammanställa vetenskaplig litteratur, (ii) formulera vetenskapliga frågeställningar och hypoteser inom projektet, (iii) planera och genomföra avancerade laboratorieexperiment och modellberäkningar, (iv) sammanställa och tolka resultat, (v) presentera resultaten i form av muntliga seminarier (bland annat på internationella vetenskapliga konferenser) och i form av vetenskapliga publikationer. Arbetet utförs i samarbete med handledare och andra forskare.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Du bör ha erfarenhet av forskning inriktad mot biogeokemi eller analytisk kemi, förvärvad genom exempelvis ett examensarbete eller motsvarande. Erfarenhet av vibrationsspektroskopi, masspektrometri och/eller arbete med anaeroba bakteriekulturer är meriterande, men inte ett krav.

Vi söker dig som lockas av avancerat experimentellt arbete och som har en utmärkt förmåga att lösa komplexa problem. Du är kreativ och kvalitetsmedveten och du är både flexibel och uthållig inför förändringar och utmaningar i ditt arbete.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

•  CV
•  Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
•  Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
•  Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 27 februari 2023. Närmare upplysningar lämnas av professor Erik Björn, tfn: 090-7865189, e-post: erik.bjorn@umu.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-184-23
Kontakt
  • Erik Björn, 090-7865189
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-30
Sista ansökningsdag 2023-02-27

Tillbaka till lediga jobb