Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning

Projektets namn: Individuell variation istället för genomsnitt för att bättre förstå utvecklingen av övervikt och fetma i Sverige över tid och sociala och geografiska sammanhang.

Det aktuella projektet syftar till att undersöka variation i Body Mass Index (BMI) i den svenska befolkningen. Med hjälp av avancerade epidemiologiska metoder avser projektet flytta fokus från genomsnitt till individuell variation och heterogenitet, och därigenom ge djupare insikter i de varierande individuella, sociala och kontextuella mönstren av BMI i Sverige över tid. Projektet baseras på både register- och enkätdata, inklusive (i) nationella befolkningsdata från blivande mödrars BMI i tidig graviditet 1992–2017 från det medicinska födelseregistret (1 470 050 poster), och (ii) befolkningsbaserade regionala enkätdata (Västerbotten) för både män och kvinnor vid tidig graviditet 2011–2020 (41 918 poster). Datamängderna är länkade med sociodemografiska data från Statistiska centralbyrån.

För mer information om projektet, se Folkhälsa med precision mot fetma (umu.se)

Arbetsbeskrivning

Som doktorand kommer du att:

 • Utveckla en egen projektplan utifrån forskningsprojektets frågeställningar
 • Genomgå relevanta forskarutbildningskurser
 • Delta vid seminarier vid institutionen för epidemiologi och global hälsa
 • Söka upp relevanta vetenskapliga publikationer inom fältet och granska dessa avseende teori, metoder och resultat
 • Aktivt delta i hantering och kvantitativ analys av register- och enkätdata
 • Rapportera preliminära resultat muntligt och skriftligt på engelska som ett underlag för forskargruppens samråd kring vägen framåt
 • Författa och publicera vetenskapliga artiklar med stöd av handledare och forskargruppen

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet för doktorandprojektet: Högskoleutbildning omfattande minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap eller liknande ämne. För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

 • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
 • Erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 • Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper

Bedömning av dessa kunskaper görs genom en presentation av forskningsplanen på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp.

För detta projekt krävs också följande kvalifikationer :

 • Kunskap och färdigheter om avancerad epidemiologisk och statistisk dataanalys
 • Erfarenhet av att arbeta med stora individbaserade enkät- och registerdata
 • Dokumenterad erfarenhet av att använda STATA eller R för datahantering och analys

Övriga önskvärda kvalifikationer

Följande kvalifikationer är meriterande:

- Tidigare erfarenhet av kvantitativ forskning om övervikt och fetma

- Intresse för tvärvetenskaplig forskning inom folkhälsovetenskap och ojämlikheter i hälsa

- God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 • CV/meritförteckning
 • Examensbevis (styrkta kopia)
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokument ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Villkor och tillträde

Doktorandtjänsten motsvarande 4 års heltidsstudier. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kan komma att ske.

Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Närmare upplysningar lämnas av: Masoud Vaezghasemi, PhD 090-786 77 30 eller masoud.vaezghasemi@umu.se och Isabel Goicolea, professor och studierektor för forskarutbildningen, 090-786 54 66 eller isabel.goicolea@umu.se.

Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

 

 

 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-145-23
Kontakt
 • Masoud Vaezghasemi, 090-7867730
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-23
Sista ansökningsdag 2023-02-12

Inapoi la locuri de munca vacante