Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Statsvetenskapliga institutionen söker i samarbete med Genusforskarskolan en doktorand i statsvetenskap. Tillträde den 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 20 februari 2023.

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 70 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/.  Dessutom ingår Centrum för skolledarutveckling i Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och bedriver forskning inom utbildningsvetenskap. För mer information, se https://www.umu.se/centrum-for-skolledarutveckling/

Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla fakulteter vid Umeå universitet. En doktorand kopplad till genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken ca 30 doktorander för närvarande deltar. För mer information om Genusforskarskolan, se https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/genusforskarskolan/

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är i statsvetenskap med genusinriktning. Doktorandprojektet kommer att bedrivas inom något av våra fem forskningsprofilområden och i ansökan formulerar den sökande en forskningsplan där genusperspektiv läggs i relation till något av dessa områden (för mer information om våra forskningsprofiler se länkar nedan).

Vi söker en engagerad och kreativ doktorand med hög motivation för forskarstudier och förmåga till självständigt arbete. Du kommer att ha stort inflytande över projektets inriktning, och därmed använda din kreativitet och ditt intellekt för att sätta prägel på det. Om du är intresserad av att jobba inom något av våra fem forskningsprofilområden, samt har ett starkt intresse för genusfrågor, så är det här projektet för dig.

Läs mer om våra forskningsprofilområden nedan:

Den representativa demokratin – politiska institutioner och partier i Sverige och Europa

Freds- och konfliktstudier

Kommuner, regioner och offentlig verksamhet

Miljö- och naturresurspolitik

Utbildningsledarskap

Anställningen

En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid (240 hp). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad, som mest med ytterligare ett år. Lönesättning sker i enligt med fastställd lönestege för doktorander vid Umeå universitet.

Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns på: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/, samt information om undervisningsuppdrag: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/

Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens och Genusforskarskolans verksamhet.

Behörighet

För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper kan du också förklaras behörig att antas till forskarutbildningen.

Kompetenskrav

Din kompetens bedöms på basis av lämplighet för forskarutbildningen.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till: förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat, kvaliteten på inskickad forskningsplan i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:  analytisk förmåga; skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga; kritisk förmåga; självständighet; samt prestationer inom givna tidsramar. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Meriterande är även dokumenterade kunskaper och kvalifikationer med inriktning mot genusfrågor/genusstudier.

Ansökan

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

  • Personligt brev som beskriver sökandes kvalifikation, forskningsintresse, intresse för genusfrågor och motivation för att söka tjänsten (max. 2 sidor)
  • Preliminär avhandlingsskiss om 3–5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
  • CV/meritförteckning kopior av betyg och examensbevis minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister-/masteruppsats), författade på engelska eller svenska
  • Kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt två referensbrev eventuella
  • Övriga meriter du vill åberopa

I ansökan formulerar den sökande en forskningsplan där genusperspektiv läggs i relation till något av våra fem forskningsprofilområden. Ansökan kan vara skriven på engelska eller på svenska. Bifogade dokument ska vara i Word- eller PDF-format. Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas. Lönesättning sker i enligt med fastställd lönestege för doktorander vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/min-anstallning/anstallningsvillkor/lon/lon-och-ersattningar/

Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas via e-post till Johan Hellström, forskarutbildningsansvarig, johan.hellstrom@umu.seeller Magnus Blomgren, prefekt, magnus.blomgren@umu.se.

Välkommen med din ansökan med sista ansökningsdag 2023-02-20!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-33-22
Kontakt
  • Magnus Blomgren, prefekt, magnus.blomgren@umu.se
  • Johan Hellström, Forskarutbildningsansvarig, johan.hellstrom@umu.se
Publicerat 2023-01-13
Sista ansökningsdag 2023-02-20

Tillbaka till lediga jobb