Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i matematik med inriktning mot finansiell matematik. Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning, inklusive deltagande i forskning och forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag 15 augusti 2022.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Detta projekt fokuserar på värderingen av reala optioner med flera aktörer och strategisk konkurrens, ett ramverk som ofta kallas reala optionsspel. En av de viktigaste slutsatser från litteraturen är att ett strategiskt element i reala optioner urholkar optionsvärdet, vilket leder till en suboptimal jämvikt. Mekanismer som minskar denna effekt har diskuterats nyligen, särskilt information och brus samt komplementaritet och samarbete.

Men som nyligen visats kan tillgång till finansmarknader med särskilt utformade strukturerade produkter förändra beslutsfattandet för att undvika ineffektiva jämvikter. I detta projekt kommer man att bygga vidare på den klassiska ansats som föreslagits i litteraturen, där företag konkurrerar om projekt och fattar investeringsbeslut i ett sådant sammanhang, genom att lägga till en marknad där aktier och/eller andra derivatprodukter på dessa handlas. Man tillåter företagen att handla i dessa och förvalta en portfölj vid sidan av sin egen verksamhet.

Vi kommer att studera effekterna på jämvikter och undersöka tillämpningar inom resursekonomi och företagsfinansiering. Modelleringen kommer att utföras företrädesvis i kontinuerlig tid, men en del av arbetet kan också kräva diskret tidsmodellering.

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet matematik.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdet matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i programmering (företrädesvis MatLab, Python, eller R) och i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i numeriska metoder, stokastisk optimal styrning, optimal stopping, finansiella derivat eller närliggande områden är meriterande.

Du förväntas ta en aktiv roll i utvecklingen av detta doktorandprojekt och även på institutionen. Du förväntas ha ett vetenskapligt och resultatinriktat förhållningssätt till ditt arbete. Du bör därför ha en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga och kunna arbeta på ett strukturerat, flexibelt och lösningsorienterat sätt.

Bedömningarna av de behöriga sökande grundar sig på deras kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast den 15 augusti 2022. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska eller engelska:

  • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker utbildningsplatsen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för projektet. Sammanfatta helst dina egna idéer och tankar om projektet, maximalt två sidor.
  • Curriculum vitae.
  • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och eventuellt andra intyg.
  • Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
  • Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
  • Kontaktuppgifter till två referenser.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Kontakta professor Christian Ewald (christian.ewald@umu.se) för mer information om anställningen.

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2026-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1161-22
Kontakt
  • Christian Ewald, professor, 090-7867314,christian.ewald@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-08-15

Tillbaka till lediga jobb