Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vi söker en universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik. Arbetet består främst av forskning och undervisning. Under de 3 första åren ingår minst 25% forskning resp. minst 25% undervisning. Ansök senast 2022-08-21.

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både utbildning, forskarutbildning och forskning. Utbildningen ligger framför allt inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik, samt utbildningsvetenskaplig kärna. Forskningen och forskarutbildningen ligger inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik samt pedagogiskt arbete, och det finns en aktiv seminariekultur. Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning utförs också på många andra institutioner vid universitetet och detta organiseras och stöds av Lärarhögskolan. 

NMD som arbetsplats kännetecknas av inkludering och samarbete. Vi erbjuder en trevlig miljö med härliga kollegor i ljusa och nyrenoverade lokaler som ligger centralt på campus. Vi som arbetar här tycker att det är viktigt med en god sammanhållning och vill arbeta för en bra arbetsmiljö. Här kan du läsa mer om andra förmåner som Umeå universitet erbjuder sina anställda.

Arbetsuppgifter

Anställningen är tillsvidare och på heltid, och under de tre första åren omfattar den minst 25% undervisning och minst 25% forskning. Därtill tillkommer kompetensutvecklingstid enligt lokalt avtal samt institutionsarbete efter överenskommelse. Övrig tid fylls med undervisning, egenfinansierad forskning eller andra för universitetslektorer förekommande arbetsuppgifter på institutionen, som till exempel olika uppdrag, handledning av doktorander eller utvecklingsarbete. Undervisningen ligger framför allt på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik, men innefattar också utbildningsvetenskaplig kärna. Undervisningen genomförs i samarbete med andra lärare på institutionen. Forskningen är ämnesdidaktisk med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik, och bedrivs både självständigt och i samverkan med institutionens övriga forskare. Forskningsarbetet inkluderar såväl arbete med specifika forskningsprojekt som arbete med forskningsansökningar. Under de tre första åren består arbetet av minst 25% forskning. Dessa 25% finansieras och planeras enligt överenskommelse mellan institutionen och den anställde.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen; den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand och i lika utsträckning, gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I andra hand gäller graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda personal och verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Därutöver ska annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • lärarutbildning och erfarenheter av arbete som lärare i skola, inom matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Det är meriterande att ha erfarenhet av att ha undervisat på vetenskaplig grund i skolan. 

Övriga bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Visad administrativ skicklighet, visad skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, samt visad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är bedömningsgrunder som ska tas i beaktande.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare och på heltid, med stationering i Umeå.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter, där du beskriver kortfattat hur du uppfyller de angivna kraven (max 2 sidor)
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
 5. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-08-21.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-840-22
Kontakt
 • Magnus Österholm, biträdande prefekt, magnus.osterholm@umu.se,090-7867131
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-14
Sista ansökningsdag 2022-08-21

Inapoi la locuri de munca vacante