Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Postdoktor i psykologi med inriktning mot implementeringsvetenskap

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.umu.se/institutionen-for-psykologi

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid Institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. Anställningen finansieras av projektmedel. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%.

Beskrivning av projektet

Anställningen ingår i ett forskningsprogram finansierat av FORTE som avser att öka kunskapen om automatisering, dvs införandet av robotar och AI, i socialtjänsten ur ett organisatoriskt, etiskt och brukarperspektiv. Inom projektet kommer barriärer och underlättande faktorer för implementeringen av automatisering kartläggas och implementeringsutfall kommer undersökas. Arbetsuppgifterna kommer att inkludera empiriska datainsamlingar via t ex enkäter och intervjuer. Anställningen är placerad vid Institutionen för psykologi.

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen inom psykologi, informatik, socialt arbete, folkhälsovetenskap eller doktorsexamen inom annat ämne som är relevant för forskningsprojektet.
 • Doktorsexamen som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (om inte särskilda skäl föreligger som föräldraledighet, militärtjänst, sjukledighet, etc.).
 • Ingen tidigare anställning som postdoktor (med stöd av postdoktoravtalet) under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
 • Dokumenterade kunskaper och forskningsmeriter inom kvantitativ metod, statistisk analys och kvalitativ intervju- och analysmetodik.
 • Särskilt meriterande är kunskaper inom implementeringsvetenskap, organisationspsykologi, hälsosystemforskning samt kunskaper om automatisering eller digitalisering i offentlig verksamhet.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskning. Anställningen som postdoktor ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen.
 • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista.
 • Doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
 • Din doktorsavhandling, samt ett urval med dina fem högst relevanta vetenskapliga publikationer.
 • Annan information som är relevant för din ansökan.

Åberopade dokument måste vara i Word- eller PDF-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet VARBI vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är den 1 december 2021.

Närmare upplysningar lämnas av docent Susanne Tafvelin susanne.tafvelin@umu.se, 090-786 66 29, forskare Linda Richter Sundberg linda.sundberg@umu.se 090-786 93 70 eller prefekt Annika Nordlund annika.nordlund@umu.se 090-786 78 30.

Planerat tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1315-21
Kontakt
 • Susanne Tafvelin, 090-786 66 29
 • Annika Nordlund, 090-786 78 30
 • Linda Richter Sundberg, 090-786 93 70
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-09-21
Sista ansökningsdag 2021-12-01

Inapoi la locuri de munca vacante