Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Forskningsområde:
Konsekvenserna av AI-driven kontextuell kommunikation
Institutionen för Datavetenskap utlyser en doktorandtjänst i Datavetenskap med fokus på AI-driven kontextuell kommunikation. Kontextuell kommunikation innebär att digitala budskap placeras i relevanta mediesammanhang för att förstärka deras genomslagskraft. Kontextuell kommunikation är inte nytt i sig, men framsteg inom AI/ML gör att metoden kan användas på global skala och samtidigt kontrollera enskilda visningar av budskapet.  Det vanligast exemplet är kontextuell annonsering där automatiska auktionssystem köper annonsutrymme och baserar sina bud på information om det omgivande mediala sammanhanget. 

Doktoranden kommer att bidra till utvecklingen av en multidisciplinär teori om AI-driven kontextuell kommunikation. Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder och utförs under handledning av Dr Johanna Björklund och Dr Sara Leckner. Studenten utbildas i maskininlärning, algoritmutveckling, och empirisk metod, samt studier kring beteenden och medieanvändning.

Institutionen för Datavetenskap är en dynamisk miljö med hundratalet anställda som sammantaget representerar mer än 20 länder. Studenten kommer att ingå i forskningsgruppen Foundations of Language Processing, som studerar teoretiska och praktiska aspekter av att representera språk på datorer, och dess kopplingar till andra informationskällor. Gruppen utgörs av 4 seniora forskare och 7 doktorander som samarbetar i olika konstellationer.  Doktoranden kommer också att samarbeta med Medieteknikgruppen på Institutionen för datavetenskap och medieteknik på Malmö universitet. Detta innebär bland annat regelbundna forskningsbesök hos gruppen. Den tvärvetenskapliga gruppen består av 6 seniora forskare och en doktorand och fokuserar på studier och utveckling av medieproduktion, plattformar, and kanaler i relation till relevanta tekniska, sociala, kulturella, and ekonomiska förutsättningar.

KAW och WASP-HS
Projektet finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW). Studenten kommer att vara affilierad med WASP-HS (se https://wasp-sweden.org/about-us/wasp-hs/). Forskarskolan WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Den är ett komplement till universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Forskningsprojekt
Doktorandens projekt ingår i ett övergripande projekt som studerar konsekvenserna för samhälle och invånare när artificiell intelligens blir den dominerande metoden att placera budskap i mediala sammanhang. Tyngdpunkten ligger på AI-driven kontextuell annonsering, i synnerhet såkallad förstärkningsinlärning (eng., reinforcement learning). Arbetet omfattar utveckling och analys av algoritmer, i kombination med kontrollerade experiment och användarstudier.

Projektet bidrar till att etablera AI-driven kontextuell rekommendation som ett nytt forskningsområde. Det är ett multidisciplinärt arbete som engagerar forskare från datavetenskap, beteendevetenskap, media och kommunikationsstudier, affärsledning, och socialekonomi. 

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%).

Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 1 juni 2021, eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (regleras i Högskoleförordningen, Kap. 5 och 7). För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet datavetenskap om minst 90 högskolepoäng. På grund av projektets multidisciplinära natur kan som mest 20 av dessa högskolepoäng istället vara inom beteendevetenskap, media och kommunikation, statistik, diskret matematik, eller matematisk modellering.

Eftersom arbetet sker i samverkan med internationella forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kommunicera väl på engelska, både i tal och skrift. Sökande bör vidare ha goda kunskaper inom datavetenskap; en specialisering i artificiell intelligens eller maskininlärning är meriterande, och det är även goda kunskaper i programmering. Sökande från relaterade områden, meden mycket god förståelse för de grundläggande koncepten i datavetenskap kan också antas. 

Ansökan
En komplett ansökan innehåller följande dokument: 

- Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
- En meritförteckning (CV)
- I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
- Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
- Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 1 maj, 2021. Referensnummer: AN 2.2.1-495-21. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Upplysningar om det specifika projektet lämnas av projektledaren, Johanna Björklund, email: johanna@cs.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 21-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-495-21
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-31
Sista ansökningsdag 2021-05-01

Inapoi la locuri de munca vacante