Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Forskare i socialt arbete

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en anställning som forskare.

Arbetsuppgifter

Den som innehar anställningen som forskare förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning om missbruk och missbruksvård. Utöver egen forskning ingår i anställningen undervisning med en omfattning om högst 25 % av arbetstiden. Forskningen ska ske inom ramen för följande program, det av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierade forskningsprogrammet Effektivisering av socialtjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd (dnr. SoA 5.1 - 132 -19). Vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet finns en stark forskningsmiljö inom missbruk och missbruksvård och den kunskap som genereras inom projektet förväntas även ha hög framtida policyrelevans.

Genom att knyta ytterligare en forskare till institutionen vill institutionen fortsätta att utveckla den för ämnet och institutionen strategiskt viktiga forskningsmiljön. Rekryteringen bidrar även till att stärka institutionens undervisningskompetens inom området missbruk och missbruksvård.

Undervisning sker i socialt arbete och omfattar alla nivåer inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på socionomprogrammet, magister- och masterprogram samt vidareutbildning av yrkesverksamma socionomer, samt fristående kurser och annan utbildning institutionen bedriver. Undervisningen sker såväl vid campus som genom nätburen distansutbildning.

Behörighet för anställningen

Av Umeå universitets anställningsordning framgår att behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Forskare som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Behörig för anställning som forskare är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i socialt arbete samt har relevant högskolepedagogisk utbildning. Utöver dessa behörighetskrav kommer den aktuella anställningen som forskare i socialt arbete att kräva att den sökande kan uppvisa dokumenterad kompetens av att i forskningssammanhang ha arbetat med kvantitativa forskningsmetoder. Detta behörighetskrav hänger samman med den metodologiska design på de forskningsprojekt till vilken anställningen som forskare är knuten.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna

I anställningen som forskare ingår i huvudsak egen forskning (motsvarande 75 % av heltid) varför vetenskaplig skicklighet ska väga tyngre än pedagogisk skicklighet i bedömningen av de sökandes skicklighet för den nu aktuella anställning som forskare i socialt arbete. Bedömningsgrunder vid urvalet är graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet socialt arbete. Bedömningsgrunderna för vetenskaplig skicklighet utgörs av 1) doktorsexamen i socialt arbete eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i socialt arbete, samt dokumenterad kompetens av att i forskningssammanhang ha arbetat med kvantitativa forskningsmetoder. Utöver det är 2) dokumenterad erfarenhet av forskning om missbruk och missbruksvård meriterande.

Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning. Då det av Umeå universitets anställningsordning för anställning som forskare framgår att forskare som undervisar ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning ska relevant högskolepedagogisk utbildning väga tyngre än erfarenhet av undervisning i bedömningen av de sökandes pedagogiska skicklighet.

Särskilt meriterande är det att behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet har mer än 70 anställda, och en miljö med ca 15 aktiva doktorander.
Vid institutionen utbildas socionomer och andra yrkesgrupper inom ämnesområdet socialt arbete. Institutionen bedriver också forskarutbildning och forskning, samt i samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella organisationer, företag och myndigheter bedriver institutionen fortbildning, uppdrags­forskning och annat utvecklingsarbete.

För mer information om institutionen: http://www.socw.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-111-20
Kontakt
  • Biträdande prefekt Lars Evertsson, , lars.evertsson@umu.se., 090-786 5543
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-02-11
Sista ansökningsdag 2020-02-26

Inapoi la locuri de munca vacante