Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för närvarande cirka 90 anställda och bedriver forskning inom områdena energiteknik, elektronik och systemteknik. En stor del av energiforskningen bedrivs inom forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) som är värd för det här aktuella projektet. Den starka och expanderande forskningen är främst inriktad på termokemiska processer, såsom industriell förbränning och förgasning, samt produktion av cement klinker och bränd kalk. Det övergripande målet är att bidra med ny kunskap som är användbar för samhället och industrin för att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriprocesser, undvika dyra driftproblem, återanvända ändliga resurser och minimera skadliga biprodukter och utsläpp .

TEC-lab söker en doktorand i energiteknik med specialisering i termisk processkemi för ett projekt om grundläggande studier av kemiska och termiska egenskaper hos cement- och kalkindustrins råmaterial. Sista ansökningsdatum är 30 november 2019. Positionen tillsätts den 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Det övergripande målet är att genom ny kunskap om råmaterialsegenskaper optimera värdekedjor från brytning till bränning för ökad hållbarhet vid produktion av cementklinker och bränd kalk. Detta uppnås med hjälp av kunskap och kompetens om råmaterial, blandningar av råmaterial och metoder för karakterisering av råmaterial. Studierna kommer att fokusera på produktkvalitet, driftsstabilitet, ökad materialeffektivitet, reducerade koldioxidutsläpp och reducerad energiförbrukning vid produktion av cement och bränd kalk. Eftersom ett stort antal material och avancerade metoder finns att tillgå utgör en avgränsning av arbetet, genom relevansbedömning tillsammans med referensgruppen, mot högtemperaturförädling av kalksten och dolomit en viktig del av arbetet. Det laborativa arbetet innefattar experiment i både lab- och industriskala, samt analyser med t.ex. SEM-EDS, XRD, termogravimetri och titrering.

Arbetet kommer utföras i nära samarbete med mineralprocessande industrier, vilka kommer delta i referensgruppen och vilket möjliggör experiment i full industriskala.

Projektet är en del av verksamheten i Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet.

https://www.umu.se/centrum-for-hallbar-produktion-av-cement-och-brand-kalk/

Kompetenskrav
Sökanden måste ha en M.Sc. i kemi, kemiteknik, energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, geologi, materialteknik, mineralteknik eller motsvarande kvalifikationer. Förkunskapskrav för doktorandutbildningen omfattar 240 högskolepoäng högskoleutbildningar, varav 60 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå.

Förutom dessa allmänna krav krävs att sökanden har fullgjort minst 120 högskolepoäng inom kemi, kemiteknik, energiteknik, geologi, materialteknik, mineralteknik eller andra ämnen som är direkt relevanta för forskarutbildning. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också berättigade. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid ansökan.

Sökanden ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med en forskargrupp. Den framgångsrika sökanden måste ha ett starkt personligt intresse för att utveckla ny applicerbar kunskap inom ämnet för projektet. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experiment vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är viktigt. Mycket god kunskap om det engelska språket, både i tal och skrift, krävs.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Det anses vara fördelaktigt om den sökande genom examen eller kompletterande utbildning har en specialisering i högtemperaturprocesser och oorganisk kemi vid hög temperatur, alternativt fördjupade kunskaper om mineralogi och petrologi. Erfarenhet från experimentella studier av inom respektive fördjupningsområde är meriterande, liksom kompetens i relevanta analysmetoder (särskilt ICP, XRF, XRD och SEM-EDS). God kommunikationsförmåga på svenska är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas leda till doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppgift är att vara aktiv i forskning, doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning på kurser på grundnivå. Finansieringstiden är begränsad till fyra års heltidsarbete (48 månader). Undervisning och annat institutionssarbete (upp till högst 20%) kan inkluderas. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionssarbete utförs. Lönen fastställs enligt fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla följande:

  • Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
  • Curriculum vitae.
  • Kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.
  • En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
  • En kopia av magisteruppsats och eventuella publikationer.
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Sista ansökningsdag är 2019-11-30.

Information
För mer information kontakta Markus Broström, tel.: +46 90 786 59 71, e-post: markus.brostrom@umu.se, eller Matias Eriksson, tel.: +46  70 271 32 74, e-post: matias.eriksson@umu.se 

Ansökan ska skickas via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2019-11-31. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1477-19
Kontakt
  • Markus Broström, 0907865971
  • Matias Eriksson, 0702713274
Publicerat 2019-10-08
Sista ansökningsdag 2019-11-30

Inapoi la locuri de munca vacante