Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap inbjuder sökande till en anställning som postdoktor i miljövetenskap som ska jobba med analys av miljö-DNA i sjösediment. Målet är att spåra och kvantifiera ursprung, transport, deposition och nedbrytning av miljö-DNA av akvatiska organismer (mikrober, zooplankton och fisk) i boreala sjösediment. Anställningen är på heltid och förväntas starta i januari 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 15 november 2019.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Möjligheten att göra analys av miljö-DNA (eDNA) i sjösediment har öppnat nya möjligheter inom paleoekologisk forskning och miljöövervakning. Tekniken kan resultera i en mer detaljerad beskrivning av tidigare ekosystemdynamik, inklusive påverkande miljöfaktorer som klimat, föroreningar eller förändrad markanvändning. Även om många studier tydligt har visat att eDNA kan extraheras från sedimentarkiven, vet vi fortfarande mycket lite om hur eDNA påverkas under depositionsprocessen, samt i vilken utsträckning information bevaras. Det föreslagna projektet är till stor del baserat på data och material från en varvig sjö i norra Sverige (Nylandssjön, Nordingrå). Vi kan dra nytta av ett redan pågående miljöövervakningsprogram (vatten, sedimentfälla) och en unik serie av sedimentkärnor som har samlats in sedan 1979, vilket gör det möjligt att analysera och spåra eDNA för specifika kalenderår.

Specifika mål för postdoktorsprojektet är: (1) Utvärdera överföringen av information som speglar nuvarande miljötillståndet i sjön till ytsedimentet med hjälp av eDNA. Vi antar att säsongsbetingelser påverkar depositionsprocesser av eDNA. Projektet kommer att utvärdera hur väl eDNA som härstammar från akvatiska ekosystemet är representerat i ytsedimentet i en sjö, och hur väl eDNA-arkivet återspeglar viktiga organismgrupper. (2) Kvantifiera nedbrytningen av eDNA. Vi antar att deposition och ålder påverkar eDNA. Projektet kommer att kvantifiera hastigheterna för eDNA-nedbrytning och förändringar över olika tidsskalor, samt utvärdera i vilken utsträckning diagenetiska processer förändrar kvaliteten på eDNA efter depositionen.

Anställningen är på heltid i två år med tillträde i januari 2020, eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Du har en doktorsexamen i miljövetenskap, molekylärbiologi, (mikrobiell) ekologi, geovetenskap, limnologi, eller från ett närliggande vetenskapligt ämnesområde. För att vara berättigad till anställningen ska du som söker ha avlagt din doktorsexamen högst tre (3) år före utgången av ansökningsperiodens utgång, om inte särskilda skäl föreligger.

Vi söker dig som är kreativ och motiverad med god arbetsmoral. Du har god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i engelska. Du ska klara av att arbeta självständigt samt i samarbete med andra. Tidigare erfarenhet av miljö-DNA, sjö- eller marina sediment, analys av metabarcoding/metagenomics data och Linux-klustermiljö för bioinformatisk analys är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev som också innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av denna anställning och om hur du kan bidra till projektet (max två sidor).
  • CV inklusive publikationslista.
  • En kopia på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
  • En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis.
  • Namn och kontaktuppgifter till två referenser.
  • Övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Sista ansökningsdag är 15 november 2019.

Kontakt
Eventuella ytterligare frågor om projektet eller ansökan riktas till Christian Bigler, universitetslektor, Umeå universitet (christian.bigler@umu.se).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, cirka 20 av dem är postdoktorer.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2020, eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1421-19
Kontakt
  • Christian Bigler, universitetslektor, 090-786 97 29
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-30
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Inapoi la locuri de munca vacante