Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Projekt: Metoder för mjukvaruutveckling för ansvarstagande AI

Umeå universitet söker en doktorand inom Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) i datavetenskap med inriktning mot metoder för mjukvaruutveckling för ansvarstagande artificiell intelligens. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 10 november 2018.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Gruppen för social och etisk artificiell intelligens bedriver forskning om AI-system som tar socialt ansvar. Detta inbegriper utveckling av teorier, modeller och verktyg för övervakning, ansvarighet och verifiering, och metoder för att analysera, designa, mäta och revidera sociala effekter. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. Se http://people.cs.umu.se/virginia/ för mer information.

WASP
Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har initierats och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) med 2,6 mdr SEK. Dessutom bidrar industri och universitet till den totala budgeten på 3,5 mdr SEK. Bland de övergripande målen är 50 nya professorer och mer än 300 nya doktorer inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. WASPs vision är forskningsexcellens och industriell relevans inom dessa områden. För mer information om forskning och andra aktiviteter se http://wasp-sweden.org/ .

Forskarskolan inom WASP erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning
För att säkerställa ansvarstagande tillämpningar för artificiell intelligens måste vi se till att utvecklingen av AI-system tar hänsyn till konsekvenserna både för individer och samhälle. Detta kan göras genom att förutse konsekvenserna av olika designval, engagera alla olika intressenter i problemets lösning, och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att systemet är socialt, rättsligt och etiskt accepter bart.
Ansvarstagande design av intelligenta system handlar om att använda metoder och verktyg för design och utveckling som innehåller analys och utvärdering av etiska, juridiska och samhälleliga konsekvenser.

Syftet med detta projekt är att utveckla en teknikutvecklingsmodell inom vilken etiska överväganden kan hanteras under de olika stadierna av mjukvaruutveckling. Som utgångspunkt kommer vi att ha befintliga metoder och angreppssätt som är baserade på ”design for values” – principen. Vi kommer att identifiera eventuella motstridiga värden för olika intressenter och anpassa dem. Att tillämpa dessa begreppsmässiga tillvägagångssätt för mjukvaruutveckling kräver formell transformation och verifiering av abstrakta värden till konkreta programvarukonstruktionskrav och funktionalitetskrav på sätt som är transparenta, öppna för inspektion, och på ett lämpligt sätt beskriver sammanhangen mellan olika intressenters engagemang och ansvar. Detta är ett viktigt och brådskande forskningsområde med målet att göra dessa tillvägagångssätt användbara och effektiva för att utforma ansvarstagande AI-tillämpningar.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper i artificiell intelligens och mjukvaruutveckling. Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av systemmodellering och -design, multiagentsystem, eller mjukvaruutveckling är ett krav. I synnerhet ska den sökande ha god kännedom om relevanta ingenjörsmässiga och algoritmiska tekniker som kommer att användas för att utveckla designmetoder som tar hänsyn till sociala och etiska aspekter av AI och säkerställer ansvarsfull design och utveckling.

Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

• Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
• En meritförteckning (CV)
• I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
• Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
• Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-11-10. Referensnummer: AN 2.2.1-1620-18. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.
Intresserade sökande uppmanas också att ansöka till anställningen med diarienummer AN 2.2.1-1620-18.
Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Virginia Dignum. virginia@cs.umu.se .

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1620-18
Kontakt
  • Virginia Dignum, professor, 090-786 68 03
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-10-11
Sista ansökningsdag 2018-11-10

Inapoi la locuri de munca vacante