Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för estetiska ämnen

På institutionen för estetiska ämnen samlas omkring 40 trevliga kollegor som förenas i sitt engagemang för estetiska uttryck och kunskapsområden. Ett av våra viktiga uppdrag är att ge lärarutbildning inom skolans estetiska ämnen bild, musik och slöjd. Vi har också ett professionsinriktat kursutbud inom grafisk design, design och kläder och musikproduktion. Därtill bedriver vi forskning, både på vetenskaplig och konstnärlig grund, inom estetiska kunskapsområden. Detta gör vår arbetsplats till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, ljud och musik med mera. För mer information om vad vi gör, besök gärna institutionens hemsida. Som statligt anställd har du även många förmåner som du kan läsa mer om här.

Institutionen för estetiska ämnen söker nu en vikarierande universitetsadjunkt i estetiska ämnen med inriktning mot textilslöjd. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i textilslöjd, såväl hantverkskunnande som ämnesdidaktik, och i kurser som innehåller inslag av textilslöjd samt mode, sömnad och mönsterkonstruktion. Undervisningen sker i kurser inom lärarprogrammet, fristående kurser samt kurser med inriktning mot kulturskolans verksamhet och kommer att variera i enlighet med ett föränderligt kursutbud. Till undervisning hör föreläsningar, handledning, praktisk färdighetsträning, workshops, seminarier och bedömning. Undervisningen sker både på campus och nätbaserat. 

Till arbetsuppgifterna hör också utbildningsrelaterad administration och kompetensutveckling av relevans för institutionens verksamhet, samt att delta aktivt i institutionens utveckling. Del av kompetensutvecklingstiden ska vidare användas till att upprätthålla aktuella professionskunskaper från ungdomsskolan, samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet. I anställningen ingår 90 % undervisning och administration samt 10 % kompetensutvecklingstid.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i estetiska ämnen med inriktning mot textilslöjd är den som har examen på lägst magisternivå inom aktuellt område eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För behörighet till aktuell anställning krävs lärarexamen med inriktning mot grundskola eller gymnasium, med behörighet att undervisa i textilslöjd. Vidare krävs goda praktiska kunskaper och ett brett hantverkskunnande inom textilslöjd samt yrkeserfarenhet av undervisning i ämnet.

Goda språkkunskaper i svenska samt förmåga att undervisa på detta språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Specifika bedömningsgrunder för urvalet är:
- Dokumenterade kunskaper inom textilslöjd, såväl ämnesdidaktik som hantverkskunnande inom en bredd av textila tekniker och material
- Undervisningserfarenhet från grundskola och andra utbildningsformer inom textilslöjd och områden med relevans för anställningens innehåll 
- Dokumenterade kunskaper och yrkeserfarenheter av professionellt arbete inom sömnad och mönsterkonstruktion
- Erfarenhet av undervisning i textilslöjd på akademisk nivå 
- Digital kompetens och erfarenheter av att undervisa nätbaserat 
- Kompetens i frågor som rör social och ekologisk hållbarhet i relation till det textila fältet 
- Samverkan med aktörer inom fältet textilslöjd i det omgivande samhället och med kulturverksamhet

Till övriga bedömningsgrunder hör:
- God samarbetsförmåga 
- Självständighet
- Förmåga till studieadministration 
- Övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter 

Avvägning mellan bedömningsgrunder:

Särskild vikt ska fästas vid dokumenterade kunskaper inom textilslöjd, såväl hantverkskunnande inom en bredd av textila tekniker och material, som ämnesdidaktik; undervisningserfarenhet från grundskola och andra utbildningsformer inom textilslöjd och områden med relevans för anställningens innehåll.

Stor vikt ska fästas vid dokumenterade kunskaper i och yrkeserfarenheter av professionellt arbete inom sömnad och mönsterkonstruktion. 

Vikt ska fästas vid erfarenhet av undervisning i textilslöjd på akademisk nivå, samt digital kompetens och erfarenheter av att undervisa nätbaserat.

Vikt ska fästas vid kompetens i frågor som rör social och ekologisk hållbarhet i relation till det textila fältet, samt vid samverkan med aktörer inom fältet textilslöjd i det omgivande samhället och med kulturverksamhet.

Vikt ska också fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
- CV
- Relevanta betyg och intyg som styrker uppgifter i CV
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
Ansökan ska göras i universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2023-03-29.

Behörighets- och bedömningsgrunderna för anställning av lärare återfinns i anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Övrig information

Anställningen är på deltid 75 %, med tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse och sträcker sig till 2024-07-31. Anställningen är placerad i Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66), eller studierektor Nina Mattsson (nina.mattsson@umu.se, 090-786 64 76).

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-399-23
Kontakt
  • Stina Wikberg, 090-7865866,stina.wikberg@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-08
Sista ansökningsdag 2023-03-29

Tillbaka till lediga jobb