Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Designhögskolan som arbetsplats kännetecknas av inkludering, nyfikenhet, kreativitet och samarbete. Ett flöde av internationella studenter och personal skapar en unik atmosfär som definieras av samhörighet och ett gemensamt syfte. Designhögskolans organisation karakteriseras av demokratiska processer och ett transparent ledarskap. Här uppmuntras studenter och personal att utmana gränserna i frågor kring hållbarhet och mångfald. På Designhögskolan handlar design inte bara om att lösa problem, det handlar också om att utmana status quo och öppna upp nya perspektiv. Tillsammans vill vi vara med och skapa en bättre morgondag.    

 Vi söker nu en doktorand i industridesign, med fokus på förkroppsligande av delade kulturer, för en tidsbegränsad heltidsanställning på 4 år för forskarutbildning. Tjänsten kan innefatta undervisning eller annat institutionsarbete upp till 20%, vilket då förlänger anställningen till som mest 5 år. 

Om anställningen 
I många mänskliga kulturer använder människor sina händer för att bereda mat, knåda deg, skrapa ur skålen, slicka sina fingrar, passera ingredienser och på andra sätt dela och konsumera mat. Detta förkroppsligade förhållningssätt till matens materialitet ger inte enbart näring åt våra kroppar, utan det föder och överför kultur(er) och formar vilka vi är. Det tillför också smak och sammanflätar människors mikrobiom. Sådana kulturella praktiker är innehållsrika och har varit en del av människans identitet sedan urminnes tider. Men deras påverkan på vad det kan betyda att vara människa i en tid av klimatinstabilitet och förlust, och det enorma samhälleliga omställningsarbete vi står inför, förblir ännu underutforskat. Doktoranden kommer att ta sig an designdriven forskning i gränslandet mellan mat, förkroppsligande, design och kulturer - såväl mänskliga som icke-mänskliga. Den kommer att undersöka de roller mat kan spela i att stärka banden mellan mänskliga kulturer och den övriga naturen.  

Doktoranden kommer att handledas av professor Danielle Wilde och en biträdande handledare; universitetslektor Maria Göransdotter.  

Doktoranden blir del av en livaktig utbildningsmiljö som utmärks av en kombination av samarbetsbaserad och individuell forskning studier, med ett handledarteam som stöttar doktoranden genom hela forskarutbildningen. 

Med denna anställning strävar vi även efter att stärka den kritiska dimensionen i utbildningen på kandidat- och masternivå, då en del av den här anställningen kan innefatta deltagande i undervisning på våra program och kurser vid Designhögskolan. Vi anser att kritiska och inkluderande perspektiv är nödvändiga i utvecklingen av den begreppsliga grunden och framtida praktiker inom industridesign.  

Kvalifikationer   
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller har motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kvalifikationer.   

 För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i industridesign krävs att den sökande har fullgjort minst 90 högskolepoäng inom designområdet, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Sökande från Sverige eller utomlands som har förvärvat motsvarande kompetenser är också behöriga.    

Vi söker någon som anser att de behöver vara i dialog med omvärlden för att göra en betydelsefull skillnad; som har förmågan att interagera med samhället för att öka synlighet av och förståelse för forskning i industridesign, och som har en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.     

Doktoranden vi söker är en skarp iakttagare av framväxande designfrågor och –praktiker, och en kreativ tänkare som kan föreställa sig och materialisera – genom kritiskt tänkande och i samarbete med andra – vad som skulle kunna bli. Dokumenterad erfarenhet av hållbarhetsteman, relevanta för design, och utmärkta färdigheter inom kommunikation är ett krav. 

Anställningsvillkor    
Anställningen som doktorand är en fyraårig heltidsanställning. I anställningen kan det ingå undervisning eller annat institutionsarbete upp till 20%, vilket förlänger anställningens totala varaktighet till som mest fem år. Anställningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel föräldraledighet eller sjukfrånvaro. Till att börja med gäller anställningen i ett år, varefter den förnyas med högst två år i taget, förutsatt att doktoranden följer sin individuella studieplan.   

 Lönenivå och löneökningar kommer att ske enligt en fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet. Doktoranden kommer att vara inskriven i forskarutbildningen och anställd vid Designhögskolan vid Umeå universitet.   

Forskarutbildningen genomförs på plats, vilket förutsätter att doktoranden är bosatt i Umeå. Doktoranden förväntas också delta och aktivt bidra till forskningsmiljön vid Designhögskolan vid Umeå universitet.   

Beräknat startdatum är i början av höstterminen 2023 (augusti/september).  

Övrig information    
Upplysningar om anställningens innehåll och inriktning lämnas av professor Danielle Wilde: danielle.wilde@umu.se.    

Upplysningar om forskarutbildning vid Designhögskolan lämnas av studierektor för forskarutbildningen Maria Göransdotter: 090-786 70 36, maria.goransdotter@umu.se   

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Demian Horst: 090-786 97 82, demian.horst@umu.se   

Ansökan    
Din ansökan måste innehålla följande dokument:    

 • Ett personligt brev som beskriver skälen till att du söker tjänsten och beskriver din erfarenhet av, kompetens inom, och förhållningssätt till hållbarhet (du kan hänvisa till information i övrigt ansökningsmaterial).  
 • CV/meritförteckning.  
 • En forskningsskiss som beskriver vilka frågor du skulle vara intresserad av att undersöka inom ramen för forskarutbildningen och hur du skulle gå tillväga för att ta dig an dessa (3 till 5 sidor).  
 • Certifierat examensbevis och studieutdrag som dokumenterar tidigare utbildning.  
 • En designportfölj.  
 • Namn och kontaktuppgifter (telefon och e-post) till två kvalificerade personer som är villiga att agera som referens för din räkning.  
 • Ett urval av skriftliga arbeten, t.ex. masteruppsats, akademiska publikationer, professionellt eller populärvetenskapligt skrivande.  
 • Eventuellt annan information av betydelse, t.ex. konstnärligt arbete, patent, professionellt medieinnehåll.   

Observera att ofullständiga ansökningar inte kommer att behandlas och enligt högskoleförordningen (12 kap. 2 §) så kan beslut om anställning som doktorand inte överklagas.   

Välkommen med din ansökan som du skickar in elektroniskt via Umeå universitets e-rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 2023-04-15.    

  Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-331-23
Kontakt
 • Demian Horst, 090-7869782
 • Maria Göransdotter , 090-7867036
 • Danielle Wilde, Danielle.wilde@umu.se 
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-21
Sista ansökningsdag 2023-04-15

Tillbaka till lediga jobb