Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en postdoktor i antingen medie- och kommunikationsvetenskap, etnologi, museologi, konst- och bildvetenskap eller litteraturvetenskap, med inriktning mot globala utmaningar.

Som statligt anställd har man många förmåner som man kan läsa mer om här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Arbetsuppgifter
Anställning som postdoktor innebär forskning i två år och ett aktivt deltagande i det egna forskningsämnet. Postdoktorn förväntas också bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö genom att ansvara för att hålla i ämnesöverskridande tematiska seminarieserier, hålla i forskningsutbildningskurser eller initiera samarbeten med institutionens befintliga forskare.

Undervisning kan ingå upp till 20 % av en heltid. 

Kvalifikationer
För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medie- och kommunikationsvetenskap, etnologi, museologi, konst- och bildvetenskap eller litteraturvetenskap. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Goda kunskaper både i tal och skrift i svenska eller engelska utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordning sker efter de vetenskapliga meriterna och forskningsplanens relevans och kvalitet för forskningsområdet och utlysningens inriktning.

Rangordningen beaktar härutöver på vilket sätt sökande avser att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö genom att exempelvis hålla ämnesöverskridande tematiska seminarieserier, hålla forskarutbildningskurser eller initiera samarbeten med institutionens befintliga forskare och forskningsprojekt.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Följebrev där du motiverar ditt intresse för anställningen och utlysningens inriktning samt redogör för dina kvalifikationer
 • CV/meritförteckning
 • Publikationslista
 • Doktorsavhandling och högst fem publikationer man önskar åberopa
 • Forskningsplan med tydlig anknytning till utlysningens inriktning (max sex sidor)
 • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
 • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2023-04-23. 

Övriga upplysningar
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Henning, 090-786 78 11 eller peter.henning@umu.se

Kontaktpersoner för ämnesspecifika frågor:
Etnologi: professor Bo Nilsson, 090-786 99 62 eller bo.nilsson@umu.se
Museologi: universitetslektor Richard Pettersson, 090-786 99 38 eller richard.pettersson@umu.se
Litteraturvetenskap: professor Annelie Bränström-Öhman, 090-786 56 46 eller annelie.branstrom-ohman@umu.se
Konst- och bildvetenskap: biträdande universitetslektor Elin Manker, 090-786 73 78 eller elin.manker@umu.se
Medie- och kommunikationsvetenskap: professor Annika Egan Sjölander, 090-786 79 40 eller annika.egan.sjolander@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-305-23
Kontakt
 • Peter Henning, prefekt, 090-7867811,peter.henning@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-04-23

Tillbaka till lediga jobb