Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Denna doktorandtjänst är en del av ett WASP-HS Networking Excellence Project (Netx) som involverar Umeå universitet, Uppsala universitet och KTH, och kandidaten kommer att tillbringa tid vid varje institution. NetX är ett nätverksinitiativ av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS) som syftar till att främja banbrytande vetenskapligt samarbete mellan forskare vid olika universitet och mellan forskare och externa partners, med målet att förverkliga utmärkt forskning och utveckla kompetens om konsekvenserna och utmaningarna av artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället.

För mer information om forskningen och andra aktiviteter som bedrivs inom WASP-HS, besök; https://wasp-hs.org/. Den framgångsrika kandidaten kommer att integreras i den nationella forskarskolan i WASP-HS, och få tillgång till ett stort nätverk av ledande forskare inom detta område.

Forskningen
Vi söker en doktorand för att utforska design av AI-baserade, biosensoriska teknologier som syftar till att förebygga fallolyckor bland äldre. Förebyggande fysioterapi är en allt viktigare del av att åldras väl. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador bland äldre, och det finns starka bevis för att antalet fall och skador kan minskas kraftigt genom regelbundna styrke- och balansövningar. Studien genomförs med hjälp av deltagande metoder i syfte att skapa förståelse för individens kroppsliga förmågor och vardagsliv.

Forskningen kommer att vägledas av frågan: "Hur gör man AI-baserade teknologier tillgängliga som designmaterial för design av nya förebyggande fysioterapiövningar?" Syftet är att utforska hur man kan designa nya förebyggande AI-baserade övningar för hemmiljöer riktade mot olika segment av befolkningen, samtidigt som man kritiskt reflekterar över teknologins roll. Inom denna frågeställning kan doktoranden också utforska andra relaterade frågor, såsom etiska frågor kring införandet av dessa teknologier, undersöka fysioterapeuters och patienters uppfattningar om AI-stödda förebyggande övningar och så vidare.

Genom att samarbeta med fysioterapeuter i design, synliggör vi interaktioner som inte var möjliga tidigare, vilket gör att de blir observerbara. Kunskapsbidrag förväntas vara praxis, deltagarbehov och etiska frågor, såväl som tekniska bidrag. Projektets forskargrupp kommer att engagera sig i design av AI-baserad träningsteknologi tillsammans med fysioterapeuter och, initialt, frivilliga som agerar som patienter. Detta möjliggör samtidig utveckling av teknologier (data, algoritmer, hårdvara såsom robotmaterial), samtidigt som man utforskar innovativa metoder kring dem.

Om anställningen
Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet, med Pedro Sanches som huvudhandledare. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorander och höjs i takt med studieframsteg. Tillträdesdag är så snart som möjligt/enligt överenskommelse.

För denna tjänst förväntas du utföra det mesta av ditt arbete vid institutionen för informatik vid Umeå Universitet. Det kommer dock att bli regelbundna forskarbesök på avdelningen för robotik, perception och lärande vid Kungliga Tekniska Högskolan och Institutionen för informatik vid Uppsala universitet. Dessutom kommer den framgångsrika kandidaten också att inkluderas i forskarskolan WASP-HS och delta i dess kurser, konferenser och workshops.

Behörighet och kvalifikationer
Vi söker en kandidat med en tvärvetenskaplig HCI-bakgrund från områden som interaktionsdesign, design informatics, industriell design eller datavetenskap och teknik. Kandidaten bör ha engagerat sig i deltagande design eller andra närliggande designpraxis. Dessutom har den idealiska kandidaten också visat förmåga att engagera sig i tekniska ämnen, genom samarbeten i projekt kring ämnena biodata/biosensorer, maskininlärning och/eller andra former av AI. 

Den sökande ska ha en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande. Institutionens fullständiga behörighet för antagning till forskarutbildning finns här att läsa i sin helhet.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:
· Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida)
· Ett utkast till forskningsplan där du presenterar ditt forskningsintresse (Max 4 sidor exkl. referenser)
· Curriculum Vitae (CV)
· Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA)
· Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg och andra meriter
· Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes)
· Kontaktuppgifter till 2 referenser

Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via E-rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för Informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatik

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-181-23
Kontakt
  • Pedro Sanches, 090-7866438
  • Katrin Jonsson, 090-7869387
  • Tina Lundmark, 090-7866438
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-03-15

Tillbaka till lediga jobb