Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 700 medarbetare och 37 000 studenter har valt Umeå universitet. Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildnings-program, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom utbildning på forskarnivå.

Institutionen för klinisk vetenskap, neurovetenskaper, söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot kliniska studier av den neurologiska sjukdomen idiopatisk normaltrycks hydrocefalus (INPH). Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till maximalt fyra år på heltid eller längre tid om du parallellt arbetar kliniskt (t ex som AT- eller ST-läkare). Din huvuduppgift är att ägna dig åt din egen forskarutbildning vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, journal club och konferenser.

Beskrivning av doktorandprojektet

Vi är en forskargrupp med inriktning mot fysiologi, demens, hydrocefalus och stroke. Vi har en omfattande magnetkameraverksamhet, vilken innefattar såväl kliniska undersökningar som utveckling av analysprogramvara. Doktorandprojektet är fokuserat på vaskulära riskfaktorer och småkärlssjukdom vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med övriga medarbetare i forskargruppen bedriva kliniskt inriktad forskning om INPH och studera riskfaktorer för att utveckla sjukdom. Huvudfokus ligger på att utveckla så kallade kliniska desicion tools för INPH, för att bättre kunna prognosticera vilka patienter som är behjälpta av shuntkirurgi och vilka som inte förbättras. Vidare kommer sambandet mellan vitsubstansförändringar och INPH att studeras på patienter som utretts för misstänkt INPH med fokus på MR förändringar samt biomarkörer för småkärlssjuka. Visst laborativt arbete med analyser av biomarkörer i blod och cerebrospinal vätska kan ingå.[GM1] 

För att kunna antas som doktorand i Medicinsk vetenskap med inriktning neurologi måste du ha grundläggande behörighet och särskild behörighet (detaljer beskrivs nedan)[GM2]  samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. Tidigare forskningserfarenhet, särskilt inom området, är meriterande. Tidigare kunskap kring bedömning av magnetkamerabilder är också en merit. Eftersom du ska träffa och bedöma patienter och försökspersoner måste du ha svensk läkarexamen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

Genomgången kurs i neurologi på läkarprogrammet eller motsvarande högskoleexamen bedöms nödvändig för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Därvid ska beaktas den sökandes tidigare utbildning och planerade forskningsprogram. Läkarexamen är ett krav för den sökta tjänsten. Den sökande ska ha nödvändiga kunskaper i engelska, vilka bedöms vid ett antagningsseminarium på institutionen

Du som antas till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

 

Övriga önskvärda kvalifikationer

Erfarenhet av tidigare kliniskt arbete på medicin- eller neurologisk klinik samt kliniskt neuroforskningsarbete är starkt meriterande. Tidigare erfarenheter av utvärdering av radiologiska MR bilder, liksom goda kunskaper i neurologi-och databasprogram är meriterande. Stor noggrannhet i arbetet och samarbetsförmåga är en förutsättning. Eftersom arbetat innefattar hantering av persondata ställer vi höga krav på den sökandes personliga lämplighet. Vidare krävs goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.

Ansökan

En komplett ansökan på svenska ska innehålla följande:

  • Personligt brev där forskningsintresse, kvalifikationer samt motivering till ansökan beskrivs (max 2 sidor)
  • CV
  • Dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som du vill åberopa.
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner.

 

Tillträde

Tillträde snarast enligt överenskommelse, dock senast 2023-01-31.

 

Kontaktuppgifter för ytterligare information

Forskare och specialist i neurologi, med dr Karin Forsberg, epost Karin.Forsberg@umu.se

Professor, överläkare Jan Malm, epost jan.malm@umu.se,

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230131
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1875-22
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-12-02
Sista ansökningsdag 2022-12-23

Tillbaka till lediga jobb