Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi utlyser nu en doktorandanställning. Anställningen är en visstidsanställning under fyra år och avser heltid med start 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. 

Du som antas till utbildning på forskarnivå kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/).

Beskrivning av doktorandprojektet

Skador på armens nervfläta (plexusskada), oavsett om de är traumatiska eller obstetriska, orsakar en dramatisk förlust av motorisk funktion i armar och händer. Även om det finns kirurgiska tekniker som kan främja läkning av de skadade nervstrukturerna, riskerar muskulatur att försämras i den grad att funktionell reinnervation är omöjlig. Avståndet från platsen för skadan till handens inneboende muskler är som regel för långt för att muskeln ska överleva tills de regenererande nervtrådarna når målet. Syftet med detta translationella doktorandprojekt är att introducera en ny behandlingsregim. Vi avser att utveckla av en avancerad terapi baserad på stamceller, för leverans av faktorer för att förmå musklerna att överleva. Detta doktorandprojekt syftar till att genomföra preklinisk testning och karakterisering av den cellbaserade behandlingen både in vitro och i en etablerad djurmodell.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

  1. Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
  2. Goda färdigheter i både talad och skriftlig engelska. Bedömning av dessa färdigheter görs genom att den avsedda sökande presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp. 

Meriterande

Det är meriterande om den sökande i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, har uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller motsvarande samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling. Erfarenhet av arbete med bioprinting, stamceller, hydrogeler och vävnadsteknik är särskilt meriterande och så även erfarenhet av vävnadshantering, immunohistokemi och andra biokemiska analysmetoder. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Anställning

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid med start 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt gällande lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2022-08-01. En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation.
  • En meritförteckning (CV). Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner. 

Övrigt

För närmare upplysningar kontakta biträdande universitetslektor Gustav Andersson, gustav.andersson@umu.se  

Mer information om forskarutbildning hittar du via följande länk: https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1164-22
Kontakt
  • Gustav Andersson, gustav.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-23
Sista ansökningsdag 2022-08-01

Wróć do ofert pracy