Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Beskrivning
Vid Institutionen för klinisk vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom flera ämnen. Vi söker nu en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik för studier inom projektet Sambandet mellan läkemedelsbehandling för psykiatriska symtom och allvarliga hjärtsjukdomar hos barn och unga vuxna. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid.

Du som antas till utbildning på forskarnivå kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/forskarutbildning/fakultetsgemensamt-forskarutbildningsprogram/allman-studieplan-doktorsexamen-fran-210701---beslutad-210621-slutver-2.pdf). Doktoranden kommer att vara placerad i Umeå på institutionen för Epidemiologi och Global hälsa.

Projektbeskrivning
Forskargruppen studerar sambandet mellan läkemedelsbehandling för psykiatriska symtom och allvarliga hjärtsjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna. Målsättningen med projektet är att med epidemiologiska metoder identifiera riskfaktorer för allvarliga biverkningar av psykiatrisk läkemedelsbehandling både på lång och kort sikt. Projektet engagerar en större forskargrupp med flera doktorander, och genomförs som ett samarbete mellan olika kliniska och epidemiologiska specialistområden. Flera kliniska och sociala aspekter belyses och resultaten kommer att kommuniceras till relevanta verksamheter och patientgrupper. Resultaten förväntas också bidra till bättre risk-nytta bedömning vid förskrivning av psykiatriska läkemedel till unga, och i förlängningen till säkrare medicinering och ökad patientnytta för unga med psykiatriska diagnoser.

Doktoranden kommer arbeta med den del av projektet som omfattar ojämlikheter (sociala, könsbetingade och åldersrelaterade) och risk för kardiella biverkningar av psykiatrisk läkemedelsbehandling. Doktoranden kommer att vara aktiv och delaktig i forskargruppens arbete, genomföra alla analyser och manusförfattande inom denna del av projektet. Doktoranden kommer också att få utbildning i en pediatrisk-, psykiatrisk- och socialmedicinsk grund.

Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt goda språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses.

Övriga kvalifikationer
Särskilt meriterande är goda teoretiska kunskaper inom epidemiologi, sociologi och socialmedicin samt erfarenheter av arbete inom pediatrik och psykiatri. Dokumenterade färdigheter inom kvantitativ metodik och statistisk analys är meriterande. Meriterande är också grundläggande kunskaper i svenska språket. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande och har lätt för att samarbeta och kommunicera.

Upplysningar
För ytterligare information, kontakta: Estelle Naumburg, estelle.naumburg@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad tillforskarutbildningsplatsen.
  2. En meritförteckning.
  3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
  4. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
  5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1148-22
Kontakt
  • Estelle Naumburg, estelle.naumburg@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-21
Sista ansökningsdag 2022-09-15

Tillbaka till lediga jobb