Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/.

Institutionen för estetiska ämnen söker nu en vikarierande universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot musikdidaktik.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i kurser i musikområdet, såväl inom lärarutbildning som fristående kurser, på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen äger rum både på campus och i nätbaserade kurser. Under rådande pandemi kan även campusundervisning komma att förläggas till internet. Institutionen söker därför en person med hög digital kompetens och beredskap att undervisa nätbaserat.

I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutvecklingstid. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musik (exempelvis pedagogiskt arbete, musikpedagogik) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska samt god förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot musikdidaktik, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga och samverkan med omgivande samhälle. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·       bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·       originalitet i forskningen
·       produktivitet
·       bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·       uppdrag inom vetenskapssamhället
·       förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·       samverkan med omgivande samhälle

Dokumenterad forskningsskicklighet inom det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musikdidaktik krävs för anställningen.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·       förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·       förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·       erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·       medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·       ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Erfarenhet av undervisning i musikämnet vid grundskola/gymnasium, musikskola/kulturskola och/eller vid högskola/universitet med visad hög kvalitet är krav för anställningen.

Erfarenhet av arrangering/komposition/musikteori och/eller musikaliskt konstnärligt arbete samt undervisning inom dessa områden är meriterande för anställningen. Erfarenheter av att undervisa nätbaserat med visad hög kvalitet är också meriterande.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Samma omsorg ska ägnas prövningen av dessa två bedömningsgrunder, och vid en sammanvägning av dem ska de tillmätas lika stor vikt. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musikdidaktik.

Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet på akademisk nivå. Stor vikt ska fästas vid erfarenhet av undervisning i musikämnet vid grundskola/gymnasium eller musikskola/kulturskola.

Stor vikt ska fästas undervisningsskicklighet inom arrangering/komposition/musikteori och/eller musikaliskt konstnärligt arbete, samt erfarenheter av att undervisa nätbaserat.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Stor vikt ska därför fästas vid att den sökande har god samarbetsförmåga. Vikt ska därefter fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf. 

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran, https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.  

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2021-05-04. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 100% under sex månader med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66) eller biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2022-02-15
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-466-21
Kontakt
  • Stina Wikberg, prefekt, 090-786 58 66, stina.wikberg@umu.se
  • Anna Widén, biträdande prefekt, 090-786 60 33, anna.widen@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-13
Sista ansökningsdag 2021-05-04

Wróć do ofert pracy