Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, söker en doktorand i Medicinsk vetenskap med inriktning mot fysiologi. Institutionens forskningsverksamhet ligger främst inom områdena kognitiv neurovetenskap, neurobiologi, muskelforskning, experimentell diabetesforskning och forskning rörande endocytos och exocytos med flera kontaktytor mellan dessa fält. Institutionen tillhör Medicinska fakulteten som erbjuder ett brett utbud av kurser och program, världsledande forskning och bra möjligheter inom innovation och samarbete.

Beskrivning  av doktorandprojektet

Projektet syftar till att identifiera mekanismerna för kloridmedierad reglering av neuronal signalering i centrala nervsystemet. I synnerhet kommer forskningen att fokuseras på effekterna av intracellulär kloriddynamik på neuronal excitabilitet, frisättning av neurotransmittorer och synaptisk plasticitet. Doktoranden kommer att, med hjälp av in vitro och in vivo djurmodeller, kombinera elektrofysiologiska och optogenetiska tillvägagångssätt för att studera hur förändringar av kloridkoncentration i pre- och postsynaptiska delar bidrar till synaptisk funktion hos centrala nervceller.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Det är meriterande om den sökande till doktorandstudier inom medicinsk vetenskap med inriktning mot fysiologi har genomgått en universitetskurs i fysiologi. Dessutom är goda färdigheter i både talad och skriftlig engelska ett krav för anställningen. Utvärdering av dessa färdigheter görs genom att den avsedda sökande presenterar sin forskningsplan på engelska för institutionens forskarutbildningsgrupp.

Meriterande

 • Examen i medicin, biomedicin eller liknande.
 • Dokumenterad utbildning i neurobiologi.
 • Tidigare erfarenheter av forskningsarbete inom eller nära projektområdet, särskilt inklusive patch-clamp-teknik och hjärnmikroinjektioner.
 • Dokumenterad utbildning i svensk lagstiftning och etik, djurskydd och 3R.
 • God förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team.

Anställningsvillkor

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Tjänsten är tidsbegränsad till 4 år på heltid med start 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Lönen sätts enligt lönestegen för doktorander. 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation
 • En meritförteckning (CV)
 • Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
 • Kontaktinformation till två tillfrågade referenser

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2021-05-06.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-558-21
Kontakt
 • Michael Druzin, michael.druzin@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-06

Wróć do ofert pracy