Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se), forskargruppen Ansvarsfull artificiell intelligens, söker en postdoktor med fokus på demokrati, delaktighet och artificiell intelligens. Sista ansökningsdatum är 15 maj 2021.


Institutionen för datavetenskap (http://www.cs.umu.se) är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionens verksamhet inom området artificiell intelligens är stark i ett internationellt perspektiv, i synnerhet inom områdena samarbetande och ansvarsfull AI. Inom dessa områden är gruppens fokus på metoder och verktyg för att analysera, designa, och kontrollera etiska och sociala effekter av AI. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. För mera information besök https://www.umu.se/en/research/groups/responsible-artificial-intelligence/


Projektet finansieras av Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse och är anknutet till WASP-HS (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society). Visionen för WASP-HS är excellent forskning och kompetensutveckling för att nå ökad kunskap om möjligheter, konsekvenser och utmaningar med artificiell intelligens och autonoma system inom humaniora och samhällsvetenskap. För mer information om forskning och andra aktiviteter se http://wasp-hs.org/ .

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/


Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Artificiell intelligens (AI) kan radikalt förändra det befintliga politiska paradigmet och ge mer spridda former av politiskt deltagande. Användningen av AI-system, i synnerhet rekommendations- och filtreringsapplikationer, och möjligheten att dela och sprida åsikter bland medborgarna, har stor inverkan på hur allmänhetens åsikter formas. Samtidigt behåller röstnings- och beslutsprocesserna fortfarande samma struktur som under den parlamentariska demokratins första tid. Omröstningssystemen är förenklade, till exempel majoritära / pluralistiska valsystem (t ex enmansvalkretsar), och beslut på hög nivå fattas mestadels av de offentliga myndigheterna. Även när medborgare konsulteras, t.ex. genom folkomröstningar, ställs frågorna ofta som ja / nej-alternativ, vilket begränsar de tillgängliga alternativen.


Syftet med denna forskning är att undersöka hur AI kan användas för att uppmuntra och bemyndiga politiskt deltagande. Detta projekt utvidgar tidigare arbete med öppna onlineöverläggningar genom att undersöka hur diskussionsplattformar strukturerar offentliga debatter och påverkar den moraliska och sociala acceptansen för ett debattresultat. Projektet förväntas konstruera ett fullständigt ramverk för deltagande, som kombinerar inslag av design genomförd av deltagare, spelifiering (gamification) och olika praktiker för allmänhetens deltagande i forskningen. Målet är att identifiera och samordna värden och preferenser hos olika intressenter, och att skapa verifierbart inkluderande och rättvisa överläggningsprocesser.


Om anställningen
Anställningen omfattar heltid (100 %) under två år. Förväntat startdatum är 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörig för att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i artificiell intelligens, interaktionsdesign, människa-dator-interaktion eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Detta måste tydligt framgå i ansökan.

Sökande ska ha kännedom om begrepp och metoder inom ansvarsfull AI, mycket goda kunskaper i metoder för att öka medborgarnas inflytande på olika processer (participatory methods) och interaktionsdesign, och kunna dokumentera detta genom vetenskapliga publikationer eller andra resultat. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Den sökande bör vara driven av ett starkt forskningsintresse, välorganiserad, och tycka om att arbeta med utmanande problem och innovativa lösningar. Forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område är ett krav. Erfarenheter av design och modellering, användarerfarenhet (UX), människa-dator-interaktion, användarstudier eller programvaruutveckling är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen,
• Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
• Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis samt studieutdrag inklusive kurser med betyg,
• En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan,
• Kontaktinformation till tre referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är den 2021-04-30. Referensnummer: AN 2.2.1-314-21.

Eftersom vi strävar efter en mer balanserad könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

För ytterligare information kontakta professor Virginia Dignum; virginia@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-314-21
Kontakt
  • Virginia Dignum, virginia@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-09
Sista ansökningsdag 2021-05-15

Wróć do ofert pracy