Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 90 anställda och bedriver forskning inom områden såsom energiteknik, laserspektroskopi, medicinteknik samt elektronik och systemteknik.

Vi utlyser två anställningar som doktorand i tillämpad elektronik med inriktning mot maskininlärning i samverkande inbyggda system. Anställningen börjar den 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av doktorandprojektet
Det övergripande målet med denna forskning är att bidra till utveckling och implementering av möjliggörande teknik för distribuerad intelligens "AI at the Edge". Vår hypotes har varit att vi, för att uppnå nödvändig prestanda och flexibilitet, behöver heterogena manycore-lösningar med särskilt stöd för maskininlärningsalgoritmer.

Projektets specifika mål är:

 • Att utveckla flexibla, men forfarande nära optimala, datorarkitekturer för att effektivt utföra artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) i inbyggda system; t ex design av acceleratorer för specifika maskininlärningsberäkningar såsom återkopplande nät (RNN), faltningsnät (CNN) eller stöd för specifika operationer som t ex sigmoidberäkningar.

 • Att anpassa och utveckla ML-algoritmer för de begränsningar som finns i inbyggda system; t ex bättre komprimerade eller glesa ML-modeller eller effektivare kvantisering av modellparametrar.

 • Att utveckla effektiva ML-algoritmer för ett samverkande lärande (eng. cooperative and federated learning) i distribuerade system som bättre kan balansera beräknings- coh kommunikationsegenskaperna för IoT-enheter.

Relevanta nyckelord inkluderar maskininlärning, speciellt samverkande (eng. federated or cooperative learning); inbyggda system och sakernas internet (IoT); edge computing.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå; eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå); eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper och färdigheter.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för antagning till forskarutbildningen i elektroteknik, måste den sökande ha fullgjort kurskrav på minst 120 hp inom dator- eller elektroteknik, eller andra ämnen som är direkt relevanta för forskarutbildning; alternativt ha en civilingenjörsexamen inom datateknik, elektronik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicinsk teknik, eller teknisk fysik. Sökande som i något annat system antingen inom Sverige eller utomlands har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper och färdigheter är också behöriga. Kraven måste vara uppfyllda vid antagningen till forskarutbildning och behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstidpunkten.

Den sökande ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmågan att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med en forskargrupp. Den framgångsrika sökanden måste ha ett starkt intresse av att utveckla direkt användbar kunskap inom projektets ämne. Det krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Andra önskvärda kvalifikationer
Det anses fördelaktigt om den sökandes examen, eller genom kompletterande utbildning, har en specialisering som enskilt eller helst i kombination innefattar AI eller maskininlärning, datorarkitektur, parallelldatorarkitekturer eller högpresterande inbyggda system. Mycket goda kunskaper i programmering. Bra kommunikationsförmåga på svenska är också meriterande.

Villkor för anställningen
Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning, studera doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå. Finansieringstiden är begränsad till fyra års heltid (48 månader). Undervisning och annat avdelningsarbete (upp till högst 20%) kan inkluderas. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat avdelningsarbete utförs. Lönen följer den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla följande:

 1. Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för att ansöka och dina kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)
 2. Curriculum vitae (CV)
 3. Styrkta kopior av relevanta betyg, examensbevis, diplom och andra certifikat
 4. En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande bör betygssystemet förklaras i korthet.
 5. Kopior på din magister- eller masteruppsats samt eventuella publikationer där du varit författare eller medförfattare
 6. Kontaktinformation för två referenspersoner.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formatet PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 2021-01-17.

Övriga upplysningar
För ytterligare information kontakta Professor Tomas Nordström, Tel. +46 90 7866569, tomas.nordstrom@umu.se, eller prefekt Per Hallberg, Tel. +46 90 7868062 per.hallberg@umu.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1760-20
Kontakt
 • Tomas Nordström, 0907866569
 • Per Hallberg, 090-786 80 62
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-17
Sista ansökningsdag 2021-01-17

Wróć do ofert pracy