Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en befattning som professor i finansiell matematik. Anställningen kommer med ett rekryteringspaket som innefattar resurser för att anställda en doktorand och en postdoktoral forskare samt diskretionära forskningsmedel. Sista ansökningsdag 2021-02-01.

Bakgrund

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver stark forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (https://icelab.se/) och UMIT Research Lab (https://www.umu.se/umit-forskningslabb/).

Vi vill med denna rekrytering förstärka vår forskning och utbildning inom finansiell matematik.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av professuren ska utveckla och leda forskning inom finansiell matematik, gärna i samarbete med näringsliv och/eller omgivande samhället. Handledning av doktorander och postdoktorer förväntas ingå i arbetsuppgifterna. Innehavaren förväntas även bidra till vår utbildning inom området matematik, särskilt undervisning och utvecklingsarbete inom finansiell matematik och riskhantering på både grundnivå och avancerad nivå, samt handledning och examinering av examensarbeten. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Dokumenterad forskningsverksamhet i finansiell matematik på hög internationell nivå är ett krav.

Förmåga att undervisa i matematik på högskolenivå på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till anställningen kommer i första hand vetenskaplig skicklighet beaktas, och ges två tredjedels vikt. Därutöver kommer avseende att fästas vid pedagogisk skicklighet. God samarbetsförmåga, förmåga att leda forskningsverksamhet samt den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl kommer också att beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle
 • dokumenterad erfarenhet av forskningsverksamhet i finansiell matematik inom, eller i samverkan med, näringsliv och omgivande samhälle är mycket meriterande.
 • dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag är mycket meriterande.

Vid bedömning av sökandes publikationer ska stor vikt läggas vid vetenskaplig kvalitet och graden av ansvar för publicerade arbeten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 • dokumenterad förmåga att undervisa på svenska är meriterande.
 • dokumenterad erfarenhet av att undervisa i finansiell matematik är mycket meriterande.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övrigt 

Sökande som inte talar svenska förväntas lära sig detta inom tre år från anställningstillfället.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns i våra anvisningar till sökande av läraranställning (pdf) 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-02-01.

Mer information

Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1417-20
Kontakt
 • Åke Brännström, 090-7867862
 • Peter Anton, 090-7866399
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-11-26
Sista ansökningsdag 2021-02-01

Wróć do ofert pracy