Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en doktorand i Medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse för mukosal immunologi och värd-mikrob interaktioner till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, ”Molecular Infection Medicine Sweden” (MIMS), Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) och det nordiska EMBL partnerskap för molekylär medicin, vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter:

Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Syftet med det planerade doktorandprojektet är att undersöka samspelet mellan antimikrobiella peptider, kost och tarmbakterier. Trillioner bakterier lever i vår tarm i ett förhållande som gynnar både människan och bakterier. Antimikrobiella peptider är värdproducerade peptidantibiotika som påverkar sammansättningen av tarmmikrobiotan. I laboratoriet studerar vi hur kostinterventioner förändrar antimikrobiellt peptiduttryck och -funktion och hur det relaterar till tarmmikrobiotan. Vi kommer använda olika metoder som 16S analyser, in vitro antimikrobiella aktivitetsanalyser och qPCR analyser. Projektets övergripande syfte är att bättre förstå den komplexa regleringen av tarmbarriärfunktionen, eftersom barriärdysfunktion är förknippad med flera moderna sjukdomar.

För frågor om projektet kontakta Björn Schröder, bjorn.schroder@umu.se

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Kvalifikationer

Du bör ha ett intresse för forskning kring samspelet mellan kost, tarmbakterier och slemhinnebarriärfunktion i tarmen. Erfarenhet inom områden som probiotisk värdinteraktion, bioinformatik och antimikrobiella peptider är meriterande. Du bör ha dokumenterat erfarenhet av arbete med försöksdjur.

Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och övriga kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder

Utvärderingen av förmågan och potentialen att kunna genomföra utbildningen baseras främst på:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
 2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till utbildning på forskarnivå.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningskommitté.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1 Maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 18 Mars 2020. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

 • En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
 • Kopior på examensbevis
 • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
 • Kontaktuppgifter för två till tre referenser.

Välkommen med din ansökan!

Mer om oss

Mer information om oss finner du på www.umu.se/molbiol och www.mims.umu.se

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-330-20
Kontakt
 • Björn Schröder, Forskare, bjorn.schroder@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-27
Sista ansökningsdag 2020-03-18

Wróć do ofert pracy