Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser nu en tidsbegränsad befattning som universitetslektor i matematik. Sista ansökningsdag 2020-01-10.

Bakgrund

Vid institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning och utbildning inom ett inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.org.umu.se/icelab) och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit).

 Vi vill med denna rekrytering förstärka vår undervisningsverksamhet inom matematik.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar arbete inom grundutbildning i matematik, vilket kan innefatta undervisning och utvecklingsarbete på basåret, grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. I anställningen ingår 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning.

Anställningarna som vikarierande lektor i matematik avser heltid under 24 månader med tillträde 1 mars 2020 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

För denna anställning krävs dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning i matematik på högskolenivå och förmåga att undervisa på svenska.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara matematik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen.

För anställningen krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder och dess avvägning

Som bedömningsgrund ska gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse. Vid urval av sökande till befattningen ska graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Pedagogisk skicklighet ska utgöra 80 % av bedömningsunderlaget och vetenskaplig skicklighet 20 %. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. 

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik. Dokumenterad erfarenhet av framgånsrik handledning av examensarbeten, pedagogiskt utvecklingsarbete och undervisning i beräkningsmatematik eller på ingenjörskurser är meriterande. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i fakultetens anvisningar (dnr FS 1.1-888-18) .

Vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett så kallat peer review-system. Särskilt vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare.

 För ytterligare bedömningsgrunder av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet se fakultetens anvisningar (dnr FS 1.1-888-18) som grundar sig på Anställningsordning för anställning av lärare vid Umeå universitet FS 1.1-1672-18.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här (pdf)

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-01-10.

Mer information

Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1895-19
Kontakt
 • Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862
 • Peter Anton, peter.anton@umu.se, 090-7866399
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-12
Sista ansökningsdag 2020-01-10

Wróć do ofert pracy