Umeå University, Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap söker 1-2 universitetslektorer i datavetenskap. Institutionen har cirka 120 anställda från ett tjugotal länder och är inne i en kraftig expansionsfas. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Över 1500 studenter läser hos oss vilket motsvarar 425 heltidsstudenter. Tillträdesdatum 2020-03-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad till 2021-01-31.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning på kurser på grundläggande nivå i datavetenskap. Framför allt avses kurser i programmeringsmetodik, datastrukturer och algoritmer, människa-dator-interaktion, datakommunikation och programvaruteknik men även områdena artificiell intelligens och robotik kan bli aktuella. Undervisning på avancerad nivå inklusive handledning av examensarbeten kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan också – beroende på tillgängliga resurser - omfatta forskning i datavetenskap.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskap eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen. Dokumenterad förmåga att undervisa datavetenskap på grundnivå liksom att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder skall gälla i första hand pedagogisk skicklighet, och i andra hand, men ändå med betydande vikt vetenskaplig skicklighet. Därutöver skall gälla graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, och graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska bedömas utifrån:

 • förmåga att självständigt planera, organisera och leda forskning och koordinera forskningsprojekt,
 • förmåga att utveckla nya metoder och tillämpa dem på nya problem,
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel,
 • framgångsrikt samarbete med nationella och internationella forskare och forskningsgrupper
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet för utlysningen. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer-review system). Forskningens aktualitet, kvalitet, produktivitet och originalitet ska bedömas.

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • att ha dokumenterad förmåga att planera genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • att uppvisa ett reflekterande förhållningssätt kring studenters lärande och den egna lärarrollen
 • att ha förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel

Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet datavetenskap, med tyngdpunkt på de områden som ingår i utbildning på grundnivå som programmeringsmetodik inom minst två programmeringsparadigm, datastrukturer och algoritmer, människa-dator-interaktion, datakommunikation och programvaruteknik.

Därutöver är erfarenhet av undervisning inom områdena artificiell intelligens eller robotik meriterande.  Förmåga att undervisa på svenska och dokumenterad erfarenhet av undervisning på avancerad nivå inklusive handledning av examensarbeten är meriterande. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och ledarskap är meriterande.

Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället. Dokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Erfarenhet av att medverka i eller leda mjukvaruprojekt är meriterande.

Ansökan

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.

Se instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas (pdf)

Dock krävs ingen forskningsplan för denna ansökan.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-01-20. Tillträdesdag 2019-03-01 eller enligt överenskommelse.

Vid anställning får en person av underrepresenterat kön med lika eller likvärdiga meriter föreslås för anställning framför en person av motsatt kön. Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Information

Mer information kan erhållas från prefekt Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se, eller biträdande prefekt Lena Kallin Westin, kallin@cs.umu.se.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1780-19
Kontakt
 • Prefekt Erik Elmroth,, elmroth@cs.umu.se
 • Biträdande prefekt Lena Kallin Westin, kallin@cs.umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-06
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Wróć do ofert pracy