Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vid kemiska institutionen bedrivs forskning inom profilområdena biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi. Ett viktigt forskningsområde inom biologisk kemi, från såväl ett syntetiskt som biologiskt och bioanalytiskt perspektiv, är kolhydratkemi. Vi söker nu en universitetslektor för forskning och undervisning inom detta område.  Sista ansökningsdag är 2019-12-20.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår huvudsakligen forskning och undervisning.  Innehavaren av denna anställning förväntas självständigt bedriva kvalificerad forskning inom syntetisk kolhydratkemi med biologiska och bioanalytiska tillämpningar. Undervisning kan ske på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå och främst inom organisk kemi. Undervisning inom andra delar av kemiämnet kan även förekomma. Arbetsuppgifter inom undervisning kan inkludera även kursutveckling, handledning och examination av självständiga arbeten samt administrativa uppgifter såsom att vara kursansvarig. Därtill kan ingå handledning på forskarutbildningsnivå och postdoktoral nivå. Vidare kan ingå administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har

avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. visat pedagogisk skicklighet

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara organisk kemi eller motsvarande. Styrkta meriter inom organisk syntes med inriktning mot kolhydratkemi och dess biologiska eller bioanalytiska tillämpningar med medicinsk relevans är ett krav. Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå är ett krav. Förmåga att förmedla undervisning på engelska är likaså ett krav.

Bedömningsgrunder och dess avvägning

Som bedömningsgrunder vid denna anställning skall gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver skall beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Vetenskaplig skicklighet skall avse ämnesområdet organisk kemi med inriktning mot kolhydratkemi. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar kollegial granskning (peer review) och förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Kriterier för bedömningen är bredd, djup, originalitet och produktivitet i forskningen, bidrag till det internationella vetenskapssamhället, uppdrag inom vetenskapssamhället samt förmåga till samverkan med omgivande samhälle. 

Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering är meriterande. Meriterande för befattningen är postdoktoral forskningserfarenhet. 

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet organisk kemi.  Kriterier för bedömningen är förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningsinsatser, förmåga att variera undervisnings- och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle, medverkan i utveckling av läromedel samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Genomgången högskolepedagogisk utbildning är starkt meriterande.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska och efter tre år även på svenska.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

I en sammanvägd bedömning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. Den vetenskapliga skickligheten skall tillmätas störst vikt och därefter pedagogisk skicklighet. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete

Ansökan

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inlämnad senast 2019-12-20. 

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • meritförteckning publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • Redogörelse för pedagogisk verksamhet. Redogör även för din syn på handledning av doktorander och postdoktorer (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • En forskningsplan (max 5 sidor) som beskriver den forskning du önskar bedriva inom anställningen med utgångspunkt från den apparatur som finns tillgänglig på institutionen eller genom samarbete
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner

Läs anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf)

Information Ytterligare upplysningar kan lämnas av prefekt Lars Lövgren, lars.lovgren@umu.se; Tel: 090-786 6846

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1799-19
Kontakt
 • Lars Lövgren, prefekt, 090-786 68 46
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2019-12-20

Wróć do ofert pracy