Umeå universitet, Centrum för skolledarutveckling

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi önskar förstärka vår personalstab med en universitetsadjunkt i utbildningsledarskap.
Anställningen avser heltid och tillsvidare med start from HT 2019 eller enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet utbildningsledarskap, främst inom rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling som utbildar och forskar kring förskolor och skolors ledarskap och organisation.

Huvudsakligt undervisningsinnehåll är föreläsningar, handledning, seminarier och examination samt processansvar för rektorsprogrammet och annan uppdragsutbildning. Undervisning sker ofta utanför Umeå, och en stor del av undervisningen är på orter i södra Sverige.

Kvalifikationer
Erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag är ett krav. Undervisning inom allmänna skolväsendet eller arbete inom skolmyndigheter är särskilt meriterande, liksom kompetens med inriktning mot utbildningsledarskap.

Vi värdesätter dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i planering, utveckling och genomförande av undervisningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet eller arbete inom skolmyndigheter kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Även magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Vi värdesätter även dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i planering, genomförande och utveckling av undervisning och samt arbete som skolledare som en särskild meriteringsgrund.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna.
Professionskompetens och egen ledarerfarenhet inom de läroplansstyrda skolformerna kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Därutöver kommer avseende fästas på förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, t ex förvärvad genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Även magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan

En ansökan till anställning som universitetsadjunkt ska innehålla:

  • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
  • Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens 
  • Eventuell redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
  • Referenser inklusive kontaktuppgifter

Se även Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här

Centrum för skolledarutveckling är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen och bedriver uppdragsutbildning för främst rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se https://www.umu.se/centrum-for-skolledarutveckling

Kontaktpersoner: Helene Ärlestig, professor, föreståndare Centrum för skolledarutveckling, 46 (0) 90-786 62 23.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet, senast 2019-07-31

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-882-19
Kontakt
  • Helene Ärlestig, 090-786 62 23, helene.arlestig@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-06-05
Sista ansökningsdag 2019-07-31

Wróć do ofert pracy